ประมวลภาพมหามงคล ณ สีหบัญชร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนชาวไทย

0
205

ประมวลภาพเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จนอกกำแพงพระบรมมหาราชวัง 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนชาวไทยเฝ้าละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


ประมวลภาพ ภาพมหามงคล ณ สีหบัญชร

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ที่มา : H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana