ข่าวดี จบ ม.3 ฟังทางนี้ คาราบาว รับสมัครพนักงานหลายอัตรา-สวัสดิการเพียบ

0
194

เว็บไซต์คาราบาวกรุ๊ป ประกาศรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดภาคสนาม (สาวบาวแดง) และพนักงานขับรถตู้ โดยมีสวัสดิการพนักงานครบครัน เช่น

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • เงินช่วยเหลืองานสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานศพ
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • เงินค่าครองชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • งานเลี้ยง สังสรรค์ประจำปี
 • โบนัสประจำปี

มีรายละเอียดและคุณสมบัติดังนี้

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดภาคสนาม (สาวบาวแดง)

รายละเอียด

 • แนะนำโปรโมชั่นของเครื่องดื่มชูกำลัง คาราบาวแดง
 • สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • สามารถจัดกิจกรรม พื้นที่ต่างจังหวัดได้
 • สามารถออกรายการทางโทรทัศน์ช่วงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายได้ในบางโอกาส

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี / รูปร่าง น้ำหนัก ส่วนสูง ได้สัดส่วน
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ ม. 3 – ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสาร ยิ้มแย้ม มีอัธยาศัยดี
 • มีความอดทน กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นตัวเองพอใช้
 • เน้นความสามารถในการสื่อสารเนื้อหาส่งเสริมการขาย มากกว่าบุคลิกหน้าตา
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี / เข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้
 • สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (มีเบี้ยเลี้ยงให้ในวันทำงาน)
 • สุขภาพแข็งแรง
 • สัมภาษณ์ และพร้อมเริ่มงานได้ทันที

สถานที่ปฏิบัติงาน

จังหวัดอุดรธานี/ สกลนคร/ขอนแก่น/เลย/หนองบัวลำภู/ประจวบคีรีขันธ์/เพชรบุรี/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎร์ธานี

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 19 อัตรา

พนักงานขับรถตู้

รายละเอียด

 • ขับรถตู้ทีมงานไปทำกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด
 • ติดสื่อโฆษณา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
 • นำรถเข้าศูนย์บริการตามรอบ
 • การขออนุมัติการจัดทำการ์ดน้ำมันประจำรถบริษัท
 • สรุปค่าใช้จ่าย การนำรถเข้าศูนย์บริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีใบขับขี่
 • สามารถพักในสถานที่ ที่บริษัทจัดให้
 • น้ำหนัก ส่วนสูง (พิจารณาตามความเหมาะสม)

สถานที่ปฏิบัติงาน

จังหวัดอุดรธานี/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎร์ธานี

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 4 อัตรา

ข้อมูลจาก :คาราบาวกรุ๊ป