เเห่งเเรกของไทย ม.รังสิต เปิดหลักสูตร “กัญชาศาสตร์” จบ ม. 6 หรือเทียบเท่า เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00

0
131

หลักสูตรใหม่! ม.รังสิต เปิดสอน “ กั ญ ช า ศ า ส ต ร์” เเห่งเเรกในไทย รับนักศึกษา จบ ม. 6 หรือเทียบเท่า เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00 รับปีการศึกษานี้เป็นครั้งแรก หวังผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ รองรับการใช้ กั ญ ช า ทางการแพทย์

ศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า หลังจากได้ศึกษาพืช กั ญ ช าทั้งเอกสารต่างประเทศและในประเทศ ทุกมิติ ทั้งสายพันธุ์ ขั้นตอนการปลูก ดูแลรวมทั้งสรรพคุณด้านการแพทย์ พบว่า กั ญ ช า สามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้จริง และในอนาคตตลาดกำลังต้องการบุคลากรที่ทำงานด้านนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงจัดโครงการเปิดสอนวิชา กั ญ ช า ศ า ส ต ร์ ระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแรกของไทยที่เปิดสอนวิชานี้

“โดยภาพรวมพบว่ามีข้อดีหลายประการ ดังนั้นทางมหา’ลัย จึงจัดโครงการเปิดสอนวิชา กั ญ ช า ศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมป้อนตลาดอาชีพในประเทศและต่างประเทศที่กำลังขยายตัวอย่างมาก หลักสูตรของเรามีตั้งแต่อาชีพปลูก กั ญ ช า ทางการแพทย์อย่างไรให้สารออกฤทธิ์ทุกครั้ง และปลูกอย่างไรให้ดอก กั ญ ช า มีสีสวย รวมทั้งผลิตภัณฑ์พันธุ์ กั ญ ช า ตัวเมียอย่างไร เราจะสอนทุกมิติ เพื่อผลิตบุคลากรให้ได้คุณภาพสู่สังคมต่อไป” ศ.ดร.บัญญติ กล่าว

ทั้งนี้ วิชา กั ญ ช า ศ า  ส ต ร์  มีเนื้อหาหลัก 4 ด้าน ได้แก่

ประวัติความเป็นมาของ กั ญ ช า

  • เทคนิคการปลูก
  • การขยายพันธุ์
  • การปรับปรุงพันธุ์

โดยมหาวิทยาลัยรังสิตจะเปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาในวิชาดังกล่าว เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการในอนาคต สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์ และ ปวช.-ปวส. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีสิทธิรับทุนเรียนฟรีตลอด 4 ปี ภายใต้ชื่อทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความยินดีกับคณะนวัตกรรมเกษตรที่ได้เปิดสอนวิชา กั ญ ช า ศ า ส ต ร์ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งมองการดำเนินการครั้งนี้ทำให้มหาวิทยาลัยรังสิต จะเป็นขุมพลังแห่งปัญญา เพื่อ กั ญ ช า ที่ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ครบวงจร บูรณาการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ขณะที่ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นกัน ว่ามหาวิทยาลัยรังสิตนำร่อง เปิดสอนวิชา กั ญ ช า ศ า ส ต ร์ และได้รับอนุญาตให้ปลูก กั ญ ช า ได้แล้วเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เลขาธิการ อย. กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามอนุญาตให้มหาวิทยาลัยรังสิตปลูก กั ญ ช า ที่มีคุณภาพ ควบคุมทั้งอุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมในระบบปิดได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ครบทุกมิติ