กัญชา เริ่มออกดอกแล้ว พร้อมใช้สกัดเป็นน้ำมันกัญชา 2,500 ขวด แจกในเดือนกรกฎาคมนี้

0
8367

กั ญ ช า “เมดิคัลเกรด” 140 ต้น เริ่มออกดอกแล้ว คาด 10-12 สัปดาห์จะโตเต็มที่ พร้อมใช้สกัดเป็นน้ำมันกั ญ ช า 2,500 ขวด ในเดือนกรกฎาคมนี้ เตรียมขยายเฟส 2 ต้นปี 2563 พื้นที่ จ.ปทุมธานี และเฟส 3 ใน จ.ชลบุรี

“พันธุ์บุรีรัมย์” ภาพถ่ายโดย มติชน

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ต้น กั ญ ช า 140 ต้น ที่ปลูกด้วยมาตรฐานการปลูกแบบเมดิคัลเกรด (Medical Grade) ซึ่งมาตรฐานทางการแพทย์นานาชาติที่ยอมรับ เริ่มออกดอกแล้ว โดย 98 % ของดอกที่ออกมานั้น เป็นดอก กั ญ ช า ตัวเมีย

โดยคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 10-12 สัปดาห์ ดอกจะเจริญเติบโตเต็มที่ สามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมัน กั ญ ช าสำหรับหยอดใต้ลิ้น ขนาด 5 ซีซี ได้จำนวน 2,500 ขวด เพื่อนำไปใช้ทดลองวิจัยกับผู้ป่วยที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้

สำหรับความคืบหน้าของการขยายแปลงปลูกเพิ่ม คาดว่าในต้นปี 2563 นี้ จะสามารถขยายพื้นที่ปลูกในระยะที่ 2เพิ่มขึ้นอีก 6 เท่า ในพื้นที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และระยะที่ 3 ในพื้นทีขนาดใหญ่บริเวณ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

รวมทั้งการพิจารณาปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งไม่ใช่การผูกขาด เนื่องจากมีหลายพื้นที่ที่เสนอขออนุญาตปลูกทางการแพทย์มาย้างแล้ว