อวสานผีน้อย เกาหลีใต้ เตรียมใช้ระบบ ETA คัดกรองก่อนเดินทาง

0
62

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่าเกาหลีใต้อาจพิจารณาใช้ระบบ ETA ป้องกันไม่ให้ผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวถูกปฏิเสธเข้าเมือง

ขณะเดียวกันพบว่ามีคนไทยลักลอบเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้มากถึง 1.4 แสนคน
น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงสถานการณ์คนไทยเข้าเมืองผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ หรือ ผีน้อย

โดยระบุว่า ปัจจุบันคนไทยที่ไปทำงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้มีประมาณ 140,000 คน โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 มีคนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมืองประมาณ 10,000 คน


เนื่องจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้เพิ่มความเข้มงวด และเกาหลีใต้อาจมีการพิจารณาใช้ระบบ Electronic Travel Authorization (ETA)

สำหรับคนไทยที่เดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของการคัดกรองคนเข้าเมืองได้ดียิ่งขึ้นและป้องกันไม่ให้กลุ่มคนไทยที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงถูกปฏิเสธเข้าเมือง


มีรายงานว่า ไทยและเกาหลีใต้ตกลงที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองบุคคลตั้งแต่ต้นทาง เพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยสุจริต

ภายหลังสิ้นสุดการดำเนินมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ให้แรงงานต่างชาติที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมาย เดินทางกลับประเทศโดยไม่ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้กระทำผิด ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2561 – 31 มี.ค.2562

Cr.Thai PBS