ผลสำรวจชี้ แรงงานไทยหนี้พุ่ง 95% มีหนี้สินเฉลี่ย 158,855 บาทต่อครัวเรือน

0
81

ผลสำรวจแรงงานไทย จาก 1,200 กลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ ที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท พบว่าส่วนใหญ่ 95% มีหนี้สินเฉลี่ย 158,855 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นถึง 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้ ทำให้ปัจจุบันแรงงานไทย มีภาระต้องผ่อนหนี้ประมาณ 7,200 บาทต่อเดือน จากที่มีรายได้เดือนละ 10,000-15,000 บาท แบ่งเป็นหนี้ในระบบ 58.20% และหนี้นอกระบบ 41.8% และมากถึง 80.30% เคยผิดนัดชำระหนี้ เพราะรายได้ไม่เพียงพอจากค่าครองชีพที่สูง

สวนทางกับเม็ดเงินสะพัดในช่วงวันแรงงานปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ 2,232 ล้านบาท ขยายตัวเพียง 1.8% ต่ำสุดในรอบ 3 ปี

ซึ่งความต้องการของแรงงานส่วนใหญ่ คืออยากให้เพิ่มค่าจ้างเท่ากับค่าสาธารณูปโภคที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่คาดหวังถึงการเปลี่ยนงานใหม่ เพราะเห็นว่าโอกาสได้งานมีน้อย ด้วยภาวะเศรษฐกิจประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว