สรรพากรโชว์ผลงาน! เก็บภาษีทะลุเป้า เกือบ 6 หมื่นล้านบาท

0
85

นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 สามารถเก็บภาษีได้ทั้งสิ้น 956,684 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณ 22,314 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.4 และสูงกว่าปีก่อน 57,251 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม จัดเก็บได้ 23,695 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 19,525 ล้านบาท เนื่องจากเร่งรัดติดตามจับเด็บภาษีและระดับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดเก็บได้ 36,184 สูงกว่าเป้า 2,149 ล้านบาท เนื่องจากมีการเร่งโอนอสังหาริมทรัพย์ก่อนมาตรการควบคุมสินเชื่อบ้านหลังที่สองที่บังคับใช้เดือน เม.ย. อากรแสตมป์ จัดเก็บได้ 9,447 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 424 ล้านบาทท เนื่องจากการติดตามการจัดเก็บภาษีการทำสัญญาและตราสารเพิ่มขึ้นตามโครงการลงทุนภาครัฐและเอกชน และการโอนอสังหาริมทรัพย์

นายปิ่นสายระบุว่าในครึ่งปีหลัง คาดว่าการจับเก็บจะชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ผันผวน โดยสรรภากรจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี โดยส่งเสริมความสมัครใจในการเสีบภาษีผ่านการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล และคาดว่าทั้งปีงบประมาณจะสามารถจัดเก็ยได้สูงกว่าที่ประมาณการไว้ และจะทำให้รักษาเสถียรภาพการเงินการคลังที่ยั่งยืน

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าการจัดเก็บสามารถทำได้เพิ่มขึ้นทุกประเภทไม่ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ปีก่อนเก็บได้ 192,036 ล้านบาท ปีนี้เก็บได้ 203,145 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,108 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.8

– ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ปีแล้วเก็บได้ 202,424 ล้านบาท ปีนี้เก็บได้ 211,188 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,764 ล้านบาท หรือ 4.3%
ภาษีปิโตรเลียม ปีแล้วเก็บได้ 8,047 ล้านบาท ปีนี้เก็บได้ 23,695 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15,648 ล้านบาท หรือ 194.5%

– ภาษีมูลค่าเพิ่มปีที่แล้วเก็บได้ 453,469 ล้านบาท ปีนี้เก็บได้ 472,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,041 ล้านบาท หรือ 4.2 %

– ภาษีธุรกิจเฉพาะ ปีที่แล้วเก็บได้ 34,251 ปีนี้เก็บได้ 36,184 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,933 ล้านบาท

– ภาษีมรดก ปีที่แล้วเก็บได้ 168 ล้านบาท ปีนี้เก็บได้ 364 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96 ล้านบาท หรือ 57.1 %

– อากแสตมป์ปีที่แล้วเก็บได้ 8,804 ล้านบาท ปีนี้เก็บได้ 9,447 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 644 ล้านบาท หรือ 7.3%

และรายได้อื่นๆ ปีที่แล้วเก็ยได้ 234 ล้านบาท ปีนี้เก็บได้ 956,684 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท หรือ 7.5 %

เครดิตแหล่งข้อมูล : pptvhd36.com/news