คนเก่งใจแกร่ง “น้องวี จากอดีต รปภ.” สู่นักเรียนทุนจุฬาฯ

0
74

วันนี้ (22 พ.ค.62 ) นายวีรพงศ์ แซ่หาญ อายุ 18 ปี โรงเรียนท่าวังผา พิ ท ย า ค ม ว่าที่นิสิตคณะ สั ต วแ พ ท ย ศ า ส ต ร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชาวตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

พร้อมแม่ เดินทางมารายงานตัว เพื่อเป็น หลังจากได้รับทุนจุฬาฯ ชนบท ประเภท ก.

ฟรีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าชุดนิสิตนักศึกษา ค่าเทอม ค่า พ ย า บ า ล และหอพัก ระหว่างศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

น้องวีเปิดเผยว่าสนใจเรียนคณะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส  ต ร์ เพียงคณะเดียว ไม่มองคณะอื่นเผื่อไว้ หากปีนี้ไม่ได้ก็ตั้งใจว่าจะสอบเข้าเรียนใหม่ปีหน้า


เพราะ มีความฝันอยากเป็น สั ต ว แ พ ท ย เพราะรัก สั ต ว์ และที่บ้านมี สั ต ว์ ปีก สุ นั ข ห มู จำนวนมาก

จึงวางแผนการเรียน ตั้งแต่เด็ก ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านชีวภาพ นอกจากนี้ยังใช้ความเชี่ยวชาญด้านออกแบบกราฟิก ประกวดการ์ตูนแอนิเมชัน ได้รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ

ขณะที่เดียวกัน ช่วง ม.5 ได้ทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ จึงมีโอกาสได้เรียนพิเศษเหมือนเพื่อนๆ ทำให้เขามีความพร้อมสอบเข้าชิงทุนมากขึ้น ผลจากความตั้งใจทำให้เขาสามารถสอบได้เป็นอันดับต้นๆของชั้น และ จบ ม.6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.92 วิชาที่ถนัดคือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ

“ ผมไม่เคยเรียนพิเศษ เพราะไม่มีเงิน พอได้ทุนตอน ม.5 ผมก็เรียนพิเศษ และทบทวนบทเรียน ตั้งใจสอบให้ได้ ถ้าไม่ได้ก็ตั้งใจจะสอบใหม่ปีหน้า”

น้องวี บอกว่า เหตุผลที่ทำอาชีพรักษาความปลอดภัย เพราะ เพื่อนรุ่นพี่ชวน อยากแบ่งเบาภาระแม่ ที่ทำงานรับจ้างเพียงคนเดียว จึงไปสมัครเป็น รปภ. ทำงาน 12 ชั่วโมง วันละ 450 บาทให้แม่หมด