“ปู ไ ป ร ย า” เล่าความรักครั้งที่เจ็บที่สุด และข้อคิดดี ๆ ถึงผู้หญิงทุกคน

0
74

“ปู ไ ป ร ย า” เ ล่ า ค ว าม รั ก ค รั้ ง ที่ เ จ็ บ ที่ สุ ด แ ล ะ ข้ อคิ ด ดี  ๆ ถึ ง ผู้ ห ญิง ทุ ก ค น

1- ความรักครั้งที่ เ จ็ บที่ สุ ด คือครั้งที่ อุ ทิ ศ เวลาให้เขาเยอะที่สุด นานหลายปี ตอนนั้นยังไม่มีงานเมืองนอก ยังมีโฆษณาตัวเดียว คิดว่าพออายุ 25-26 ก็น่าจะเป็นวัยที่เขามาขอ

2- ก่อนถึงวันที่เขา บ อ กเ ลิ ก มันมีสัญญาณมาก่อนหลายเดือนว่าเขาเบื่อเราแล้ว

3- วันที่เขาทิ้งไป เขาให้เหตุผลว่าไม่ได้รักเราแล้ว เขาพูดตรงๆ เฉยๆ อย่างนั้นเลย ซึ่งเราก็ไม่ ก รี๊ ด ไม่ถามต่อ เพราะเราเห็นสัญญาณมาตลอด

4- หลัง อ ก หั ก ก็ขึ้นไปหาท่าน ว.วชิรเมธี ไปปรึกษาท่านและนอนวัด 1 คืน บอกตัวเองว่าให้เศร้าได้วันเดียว พรุ่งนี้จะไม่เศร้าแล้ว รุ่งเช้ามาก็ให้สัมภาษณ์สื่อว่าเลิกกัน

5- ยังขอบคุณเขาจนทุกวันนี้ที่ทำให้เราโตขึ้น สอนเราเกี่ยวกับความรัก และสอนให้รู้ว่าในวันที่ผู้ชายเดินจากไป ผู้หญิงคนหนึ่งจะรู้สึกยังไง

6- วันที่โดน บ อ ก เ ลิ ก ทำให้เราคิดได้ว่า สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงมีคุณค่าคือ “อาชีพ รายได้ ศักดิ์ศรี ทัศนคติ และความรู้” ถ้าเรามี 5 อย่างนี้ ผู้ชายทิ้งก็ไม่ ต า ย แต่วันไหนที่ขาดสิ่งเหล่านี้ ผู้หญิงคนนั้นจะน่าสงสาร

7- เสื้อผ้าทุกชิ้นที่อยู่บนตัวเรา เราซื้อเอง บ้านซื้อเอง รถซื้อเอง ทุกอย่างเป็นของเรา เพราะฉะนั้นในวันที่ผู้ชายทิ้ง เชิญเดินออกนอกประตูเลยค่ะ เพราะว่าฉันหายใจเองได้ ทุกอย่างเป็นของฉัน

8- ปูพูดเสมอว่า “อย่าให้ใครซื้อรองเท้าให้เรานะ เพราะในวันที่เราอยากเดิน เราจะเดินไม่ได้ แต่ถ้ามันเป็นของเราเอง เราจะเดินสบาย”
:
สรุปจากรายการ Club Friday Show
ที่มา : Poetry of Bitch