การไฟฟ้านครหลวง ใกล้หมดเขตแล้ว รับสมัครสอบ 130 อัตรา วันที่ 6 – 17 มิ.ย. 62

0
664

ข่า ว ดีมาแล้วจ้า สำหรับคนที่กำลังเล็ งๆ การไฟฟ้านครหลวง ไว้ วันนี้ ทางหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 130 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2562 ประกาศที่ ฝทม. 2/2562 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 130 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

บุคลากร จำนวน 4 อัตรา

นักการเงิน จำนวน 1 อัตรา

วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 15 อัตรา

วิศวกรโยธา จำนวน 5 อัตรา

วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

วิศวกรคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา

นิติกร จำนวน 2 อัตรา

นักการตลาด จำนวน 1 อัตรา

นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

เลขานุการ จำนวน 1 อัตรานักบริหารงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา

นักประมวลผลข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

พนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา

พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา

พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา

ช่างเทคนิคไฟฟ้า จำนวน 12 อัตรา

ช่างเทคนิคสายใต้ดิน จำนวน 6 อัตรา

ช่างเทคนิคโยธา จำนวน 4 อัตราช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา

ช่างเทคนิคเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา

พนักงานใช้เครื่องมือกล จำนวน 5 อัตรา

พนักงานสนาม จำนวน 26 อัตรา

การรับสมัครสอบ สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.mea.or.th/ หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน

ไฟล์ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม