ข่าวดี! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครยังไม่ได้ค่าชุดนักเรียน และเงินเกษตร รีบยื่นเอกสารรอรับเงินย้อนหลังได้เลย

0
147

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ( 4 มิถุนายน 2562) ใครยังไม่ได้ค่าชุดนักเรียน และเงินเกษตร อ่านด่านล่างนี้ได้เลยจ้า

⏩⏩จากกรณีที่รัฐบาลได้อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาตรการผยุงเศรษฐกิจกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

⏩⏩แต่ปรากฎว่ายังมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าหลักเกณฑ์
“มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ช่วงเปิดเทอม จำนวน 500บาท ต่อบุตร 1คน และ มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร จำนวน 1,000 บาท”
#ยังไม่ได้รับเงิน

⏩⏩ข่าวดีสำหรับในกรณีนี้เพราะท่านสามารถส่งเอกสารไปตรวจสอบและรอรับเงินย้อนหลังได้

โดยได้รับคำแนะนำจาก #เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร.02-2739020 ต่อ 3279,3224 ให้ปฏิบัติดังนี้

⭐⭐1.#มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ช่วงเปิดเทอม จำนวน 500บาท ต่อบุตร 1คน #ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ท่านไปขอสำเนาเอกสารที่ท่านลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีการระบุรายละเอียดและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13หลักของบุตรทุกคน(หากท่านไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบุตร ท่านจะถูกตัดสิทธิตามหลักเกณฑ์นี้โดยอัตโนมัติ)

⏩⏩ผู้ลงทะเบียนรอบปี60 สำเนาอยู่ที่ธนาคารที่ท่านลงทะเบียน
ส่วนรอบปี61 และรอบเพิ่มเติมฯสามารถสอบถามได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานคลังจังหวัดที่ท่านลงทะเบียน

โดยให้เจ้าหน้าที่เซ็นรับรองเอกสารถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาบัตรบัตรประจำตัวประชาชนของท่านและของบุตรทุกคนที่อายุไม่เกิน 18ปีบริบูรณ์พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง(ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารอยู่ด้านล่าง)

⭐⭐2.เกษตรกรมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร จำนวน 1,000 บาท เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงิน
ขอให้ท่านไปขอสำเนาเอกสารที่ท่านลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งระบุว่าท่านเป็นเกษตรกร อาทิ เกษตรกรชาวสวนยาง เกษตรกรทำไร่ทำสวน (หากระบุอาชีพนอกเหนือจากเกษตรกรไม่ได้รับเงิน(ทั้งนี้จะเป็นผู้ลงทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ก็ได้แต่ในใบลงทะเบียนต้องแจ้งว่ามีอาชีพเป็นเกษตรกร) โดยให้จนท.เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของตัวท่านเอง

⏩⏩ทั้ง2กรณี ขอให้ส่งเอกสารโดยระบุดังนี้

♥♥#กรุณาส่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ แขวงและเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (#วงเล็บมุมซองส่งเอกสารเพิ่มเติมกรณี…เงินช่วยเหลือเปิดเทอม หรือ เงินช่วยเหลือเกษตรกรอย่างใดอย่างหนึ่ง)

⏩⏩ทั้งนี้หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วจึงจะทำการโอนเงินเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้(อาจต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1-2เดือนหรือนานกว่านั้น) หลังจากได้รับเอกสาร

Cr.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6