เทคนิคการเลี้ยงกระบือให้อ้วนแข็งแรง ผิวสวย ขายต่อได้ราคา

0
977

เทคนิคการเลี้ยงกระบือให้อ้วนแข็งแรง ผิวสวย ขายต่อได้ราคาถ้าพูดถึง “กระบือ” ทุกคนก็คงรู้จักเพราะมีเอกลักษณ์ เขาสองข้างที่โค้งสวย กระบือเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ชนิดหนึ่ง ใช้แม้กระทั่งในการทำสงครามของชาวบ้าน “บางระจัน” ปัจจุบันกระบือไม่ค่อยมีบทบาทในสังคมมากนักโดยเฉพาะการเกษตร เป็นเพราะคนส่วนใหญ่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำเกษตรมากขึ้น มีการประยุกต์สิ่งเก่าๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้เกษตรกรสะดวก สบาย มากขึ้นกว่าแต่ก่อน แต่ก็ยังมีเกษตรกรบางกลุ่มที่มีการอนุรักษ์กระบือคงไว้อยู่ เลี้ยงไว้เพื่อขยายพันธุ์เป็นรายได้อีกทางหนึ่ง อาจจะไม่ได้ใช้งานในเรื่องของการเกษตรแบบเดิมก็ตาม

ค ว า ย หรือ กระบือ เป็นสัตว์ที่อยู่กับเกษตรกรมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยใช้แรงงานค ว า ยไถนา แต่ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนตามสมัย หันมาใช้เครื่องจักรทุ่นแรงในการไถนา ส่วน ค ว า ย ก็เลี้ยงเพื่อการจำหน่ายมาก

วันนี้ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ได้นำความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการเลี้ยง ค ว า ย ให้มีสุขภาพแข็งแรง อารมณ์ดี อ้วนถ้วนสมบูรณ์ ผิวเรียบเนียน ขายได้ราคาดี เป็นภูมิปัญญาจาก คุณบัวลม นาสมโภชน์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจค ว า ยแสนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านโนนสว่าง ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น มาฝากดังนี้

แนะนำให้เกษตรกรทำการฝึกค ว า ย ของท่านด้วยการหัดให้ค ว า ย นอนกลางวัน โดยช่วงเช้าปล่อยค ว า ยกินหญ้ากลางแจ้งตามปกติ จนกระทั่งเวลา 11.30 12.00 น. นำค ว า ยเข้าคอกเลี้ยง เสริมด้วยการนำเอารำอ่อนมาให้ค ว า ยกิน และหญ้าสด เมื่อค ว า ยกินอิ่ม ก็ปล่อยให้ค ว า ย นอนพักผ่อนอยู่ในคอกประมาณ 2 ชั่วโมง โดยให้ฝึกเป็นประจำ

ประโยชน์

ค ว า ย จะมีสุขภาพแข็งแรง เพราะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่

ผิวหนัง ค ว า ย จะมีความใส ไม่ไหม้เกรียม จากการตากแดดนานๆ

ค ว า ย จะกินอาหารได้มากขึ้น ร่างกายแข็งแรง อ้วนถ้วนสมบูรณ์

เมื่อนำไปขายต่อจะได้ราคาดีขึ้นตามไปด้วย

ส่วนการแบ่งพื้นที่ให้อยู่ใน ค อ ก เกษตรกรทั่วๆ ไปที่ต้องการเลี้ยงให้อ้วน ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างหนึ่ง พื้นที่คอกจะอยู่ประมาณ 4 ตารางเมตร ต่อตัว ไม่ใช่การขังไว้ตลอด ต้องมีเวลาปล่อยลงแปลงหญ้าหรือลงปลักเทียมบ้าง

ที่ศูนย์จะปลูกหญ้าเนเปียร์ หญ้าลูฟี หญ้ากินนี ให้กระบือกิน หญ้าเนเปียร์เหมาะที่จะตัดสด ไม่ควรที่จะให้กระบือลงไปกินที่แปลงหญ้าเนเปียร์เพราะว่ากอหญ้าจะตั้งต้นให้กระบือไปเหยียบไม่ได้ หากเป็นหญ้าลูฟีและหญ้ากินนีสามารถปล่อยลงแปลงได้เลย

การเลี้ยงแบบประณีต คือการเลี้ยงแบบมีข้อจำกัดเรื่องของสถานที่ จากเมื่อก่อนเคยเลี้ยงแบบทั่วไปปล่อยกินตามทุ่งหญ้าใหญ่ๆ เดินไปเรื่อยๆ แต่แบบประณีต ผู้เลี้ยงมีหน้าที่เฝ้าไม่ให้ไปไกลเกินที่เราจะมองเห็นแค่นั้น

บางเวลาที่ปล่อยหากินตามที่สาธารณะแล้วไปรบกวนพื้นที่ของคนอื่น เช่น เกษตรกรที่ปลูกพืช ปลูกผัก โดยช่วงหลังมาได้มีการเลี้ยงแบบประณีตใช้พื้นที่จำกัดโดยเลี้ยงสัตว์ได้เพียงพอ กรณีตอนเช้าก็นำกระบือไปปล่อยที่แปลงหญ้า

จะไม่ปล่อยซ้ำซากหลายครั้ง พอได้เวลาก็นำมาเข้าคอกแล้วค่อยตัดหญ้ามาเสริมให้กินอีกที หากปล่อยซ้ำซากจะทำให้หญ้าหมดได้ ต้องปล่อยให้หญ้าได้มีการเติบโตขึ้นบ้าง เดี๋ยวนี้สามารถเลี้ยงกระบือ 1 ไร่ ต่อ 1 ตัวได้ เพราะเลี้ยงแบบประณีต

เวลาตัดหญ้าเนเปียร์ไปให้สัตว์กิน หญ้าเนเปียร์ที่ถูกตัดก็จะงอกขึ้นมาใหม่เห็นผลดีพอสมควร ไม่ได้ให้กระบือหรือวัวกินแต่หญ้าแห้งอย่างเดียว มีการให้กินหญ้าสดด้วย

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก : ดุจน้ำทิพย์ พันธุ์ทอง . เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น และ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ตำบลนาบัว จังหวัดสุรินทร์