ปศุสัตว์ส่งเสริมเลี้ยงแพะ ทางเลือกคนมีพื้นที่น้อย

0
212

สำหรับเพื่อนๆ ที่มีพื้นที่รอบๆ บริเวณบ้านพอสมควร หากในชนบทจะนิยมเลี้ยววัว กระบือ ไก่ เป็ด หรือแม้แต่ปลา ซึ่งเป็นการเลี้ยงไว้ขายบ้าง เลี้ยงไว้เป็นอาหารบ้าง ซึ่งบางชนิดต้องใช้พื้นที่มาก บางชนิดสามารถเลี้ยงในพื้นที่น้อยได้

ซึ่งวันนี้ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ปี 2561-2565 ได้วางแนวทางการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะ ซึ่งเป็นทางเลือกอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะใช้พื้นที่เลี้ยงไม่มาก มีพื้นที่แค่ 1 งานก็เลี้ยงได้ เนื่องจากสามารถปล่อยให้หากินพืชอาหารในธรรมชาติทั้งไม้พุ่ม กระถิน และหญ้า

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้ความรู้ในการเลี้ยงและสร้างฝูงแพะว่า จำนวนที่เหมาะสมจะต้องใช้แพะเพศเมีย 25 ตัว ต่อแพะเพศผู้ 1 ตัว และเกษตรกรควรเลือกซื้อแพะจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ เพราะจะมีใบรับรองสายพันธุ์แท้

โดยราคาลูกแพะหย่านมอายุ 3 เดือน น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ 20 กก. ราคาจะอยู่ที่ กก.ละ 120 บาท หรือตัวละ 2,400 บาท บวกค่าสายพันธุ์แท้อีกตัวละ 1,000 บาท รวมแล้ว 3,400 บาท ได้แพะที่สามารถนำไปเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ มีราคาถูกกว่าการซื้อพ่อแม่พันธุ์จากฟาร์มเอกชน ที่ขายพ่อพันธุ์ในราคาตัวละไม่ต่ำกว่าหมื่นบาท

“เมื่อซื้อไปเลี้ยง หลังแพะเพศเมียอายุ 8-12 เดือน สามารถจับคู่ผสมพันธุ์ จากนั้นอีก 5 เดือน แม่แพะจะให้ลูกครอกละ 1-2 ตัว เมื่อลูกแพะอายุ 8 เดือน สามารถขายให้กับตลาด กลุ่มพ่อค้า ที่รวบรวมแพะส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้ มาเลเซีย และประเทศกัมพูชา ซึ่งราคารับซื้อน้ำหนักเฉลี่ย 20-25 กก. (ราคา กก.ละ 120 บาท) หรือตัวละ 2,400-3,000 บาท”

นายสัตวแพทย์สรวิศ บอกอีกว่า การส่งเสริมการเลี้ยงแพะของกรมปศุสัตว์มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ กลุ่มแรกเป็นเกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพทั่วไป ซึ่งเกษตรกรสามารถหาแพะเพศเมีย-เพศผู้

เพื่อเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์แท้ได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ส่วนกลุ่มที่ 2 จะเป็นกลุ่มเกษตรกรในโครงการไทยนิยมยั่งยืน จะได้แพะพ่อแม่พันธุ์ในราคา กก.ละ 100 บาท ไม่มีค่าสายพันธุ์ ซึ่งได้พ่อแม่พันธุ์ในราคาถูกกว่ากลุ่มแรก แต่เกษตรกรที่จะซื้อแพะในราคานี้ได้ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรรายย่อย หรือเป็นฟาร์มเครือข่ายเกษตรแปลงใหญ่เท่านั้น เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้าน.


.