Home ข่าวไทบ้าน ศาสตร์พระราชา ฟื้นชีวิตให้แผ่นดิน โดยใช้วิธี ”ห่มดิน” ดินดีต้องอุดมไปด้วยแร่ธาตุ

ศาสตร์พระราชา ฟื้นชีวิตให้แผ่นดิน โดยใช้วิธี ”ห่มดิน” ดินดีต้องอุดมไปด้วยแร่ธาตุ

2326
0

จากสภาพดินท้องนาเก่าที่ผ่านการใช้งานมาอย่างหนักไม่มีการบำรุงดูแลและพื้นที่บางส่วนเป็นดินถมไม่มีคุณภาพปลูกพืชได้ไม่ดี ผืนดินแห้งแล้ง จึงต้องการฟื้นชีวิตแผ่นดินผืนนี้โดยนำวิธี”ห่มดิน”มาใช้ในพื้นที่ของตัวเองจากการทำมาอย่างต่อเนื่องเพียง 3 ปีวันนี้ดินบนสวนเกษตรประกอบฟาร์มกลับมามีชีวิตเลี้ยงพืชให้เจริญเติบโตได้อีกครั้ง

การ “ห่มดิน” หรือ “คลุมดิน” โดยใช้ฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และใส่อาหารให้แก่ดิน ด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไป เพื่อให้อาหารแก่ดิน

ประโยชน์ของการห่มดิน

  1. เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์
  2. เป็นอาหารให้สัตว์หน้าดิน เช่น ไส้เดือน กิ้งกือ ฯลฯ ซึ่งช่วยพรวนดิน และถ่ายมูลเป็นปุ๋ยให้พืช
  3. เก็บรักษาความชื้น
  4. เมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นฮิวมัส ซึ่งเป็นปุ๋ยให้กับพืช

ประโยชน์ของจุลินทรีย์

  1. ช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศ ซึ่งในอากาศมีก๊าชไนโตรเจนอยู่ถึง 78%
  2. ช่วยย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์
  3. ช่วยย่อยแร่ธาตุที่อยู่ในหิน ลูกรัง ทราย เช่น ธาตุอาหาร กลุ่ม เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ฟอสฟอรัส เป็นต้น
  4. ช่วยผลิตฮอร์โมนให้พืช
  5. ช่วยผลิตสารป้องกันโรคพืช

วิธีการห่มดิน

ห่มดินด้วยฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ รอบโคนต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้น โดยเว้นให้ห่างจากโคนต้นไม้ 1 คืบ ห่มหนา 1 คืบ–1 ฟุต ทำเป็นวงเหมือนโดนัท โรยด้วยปุ๋ยคอก (มูลสัตว์) บาง ๆ และรดด้วยน้ำหมักชีวภาพผสมน้ำเจือจาง อัตราส่วน 1 : 50-100

ห่มดินในที่ดินผืนใหม่ที่เพิ่งขุดปรับพื้นที่ หรือดินที่เสื่อมสภาพ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินก่อนเริ่มการเพาะปลูก ด้วยการห่มฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ ให้หนาอย่างน้อย 1 ฟุต ทั้งแปลง โรยด้วยปุ๋ยคอก แล้วราดรดด้วยน้ำหมักชีวภาพผสมน้ำเข้มข้น อัตราส่วน 1 : 10

โดยวิธีนี้ เป็นการระเบิดดินที่แห้งแข็ง ให้มีความชุ่มชื้น (ฟางห่มคลุมดินเพื่อลดการระเหยของน้ำในดิน ปุ๋ยคอกที่ใส่เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ

น้ำหมักทำหน้าที่ย่อยสลายทั้งปุ๋ยและฟาง ให้กลายเป็นอินทรียวัตถุได้เร็วขึ้น) ซึ่งวิธีนี้อาจต้องใช้เวลา 3 เดือนขึ้นไป โดยยังไม่ควรปลูกพืชใด ๆ เพราะน้ำหมักที่เข้มข้นอาจทำให้ต้นไม้ตายได้


.

.

.

.