Home ข่าวไทบ้าน สรรพากร ยืนยัน แค่ข่าวมั่วกฎหมายเก็บภาษีสินสอด ไม่เป็นความจริง

สรรพากร ยืนยัน แค่ข่าวมั่วกฎหมายเก็บภาษีสินสอด ไม่เป็นความจริง

70
0

สรรพากร ยืนยัน แค่ข่าวมั่วกฎหมายเก็บภาษีสินสอด ไม่เป็นความจริง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่า จะมีการเก็บภาษีสินสอด โดยจะบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ย.ที่จะถึงนี้

นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร ได้ชี้แจงว่า ข่าวที่มีการแชร์ดังกล่าว ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และไม่มีการออกกฎหมายใหม่ โดยที่กฎหมายตามที่กล่าวนั้น ได้บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร ว่าเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี

“ต้องเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทตลอดปีภาษี”

หรือ “เป็นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี

หรือ “เป็นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี

หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งนี้ จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทตลอดปีภาษี”

เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558


.

.

.

.