Home อาชีพพารวย ไอเดียเกษตรแนวใหม่ ปลูกหญ้าแพงโกล่า ปลูกแค่ครั้งเดียวเก็บขายได้ 10 ปี

ไอเดียเกษตรแนวใหม่ ปลูกหญ้าแพงโกล่า ปลูกแค่ครั้งเดียวเก็บขายได้ 10 ปี

2495
0

“หญ้า” คืออาหารหลักสำหรับโค กระบือ ซึ่งปัจจุบันก็ค่อนข้างหา ย า กและ ร า ค า ค่อนข้างสูง เนื่องจากยังไม่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอย่างต่อเนื่อง นอกจากผู้เลี้ยงจะหาหญ้าจากธรรมชาติมาใช้เลี้ยง สั ต ว์ แทน

คุณบุษบา จันใด เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จ.สกลนคร เห็นความสำคัญและเห็นประโยชน์จากการทำนาหญ้า ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้ปลูกไว้เป็นเสบียงอาหาร สั ต ว์ จากสำนักงานพัฒนาอาหาร สั ต ว์ สกลนคร

โดยปลูกครั้งแรกเมื่อเดือน กัน ย า ยน 2548 โดย ปลูกหญ้าแพงโกล่า 2 ไร่และได้ข ย า ยพื้นที่เพิ่มขึ้น จนในปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกหญ้ารวม 45 ไร่

แบ่งออกเป็น หญ้า พั น ธุ์ แพงโกล่า 30 ไร่ หญ้า พั น ธุ์ กินนีสีม่วง 5 ไร่ และหญ้า พั น ธุ์ ลูซี่ 10 ไร่ โดยถือได้ว่าเป็นการเกษตรแบบพึ่งพา เพราะปกติก็เลี้ยงโคนมอยู่แล้ว

จึงทำการปลูกนาหญ้าเพื่อใช้เป็นอาหารให้โคนม เมื่อโคนมกินหญ้าแล้วถ่ายออกมาก็ใช้มูลวัวเป็น ปุ๋ ย คอกใส่ในนาหญ้าหมุนเวียนกันไปตลอด

พี่บุษบา เล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า ข้อดีของการปลูกหญ้าแพงโกล่านี้ คือ

1 ลงทุนปลูกครั้งเดียวแต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปได้เรื่อยๆต่อเนื่องเป็น 10 ปี จึงทำการไถกลบแล้วเริ่มปลูกใหม่อีกครั้ง ซึ่งคุณบุษบา เริ่มปลูกนาหญ้าแพงโกล่ามาตั้งแต่ปี 2548 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

2 หญ้าแพงโกล่าสามารถเก็บขายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตั้งแต่เดือนมีนาคม ไปถึงเดือนพฤศจิกายน ของปี

และหญ้าจะพักตัวในช่วงหน้าหนาว ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เฉลี่ยแล้วตลอดทั้งปีสามารถเก็บเกี่ยวหญ้าแพงโกล่าขายได้ต่อเนื่องถึง 6 ครั้งต่อปี

วิธีการปลูกหญ้า พั น ธุ์ แพงโกล่า

การเตรียมแปลง

ไถดะเตรียมดิน เริ่มในเดือน มีนาคม –เมษายน ของแต่ละปี จากนั้นเอาน้ำเข้าท่วมแปลงไว้สูงประมาณ 10 เซนติเมตร ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นปล่อยน้ำออกแล้วจึงทำการไถดะ ไถคราด แล้วก็พรวนดินไว้แล้วหว่านท่อน พั น ธุ์ หญ้าแพงโกล่าได้เลย

ขั้นตอนการปลูกหญ้า พั น ธุ์ แพงโกล่า

เมื่อไถดะเตรียมดิน เตรียมแปลงไว้เรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มหว่านท่อน พั น ธุ์ หญ้าแพงโกล่าได้เลย ในปริมาณ 250-300 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อหว่านเสร็จแล้วก็ใช้ไม้กดท่อน พั น ธุ์

หญ้าแพงโกล่าให้จมน้ำติดดินเลยและให้มีปริมาณน้ำในแปลงไม่เกิน 5 เซนติเมตร และเมื่อกดท่อน พั น ธุ์ ติดดินเรียบร้อยแล้วก็ให้ปล่อยน้ำเข้าให้ท่วมแปลงความสูงประมาณ 10 เซนติเมตร

ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์จึงปล่อยน้ำออกจากแปลงนาหญ้าทั้งหมด จะสังเกตเห็นว่าท่อน พั น ธุ์ หญ้าแพงโกล่าก็จะงอกขึ้นมาทันที

ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสำหรับหญ้าแพงโกล่า

อายุของหญ้าแพงโกล่าตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนกระทั่งอายุครบ 45 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวหญ้าไปขายได้

การใส่ ปุ๋ ย

เมื่อหญ้าเกิดขึ้นใหม่สูงประมาณ 3- 5 เซนติเมตร ใส่ ปุ๋ ย คอกครั้งแรกหว่านให้ทั่วนาหญ้าประมาณ 3 ตันต่อไร่ และใส่ครั้งเดียวปีละ 1 ครั้ง

ใช้ ปุ๋ ย เคมีเสริมบ้างในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตใหม่ๆ คือใช้ ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 เพื่อบำรุงต้น พั น ธุ์ หว่านให้ทั่วนาหญ้า ประมาณ 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากตัดหญ้าที่มีอายุครบ 45 วัน ออกไปแล้วประมาณ 3-4 วัน

หลังจากนั้นรอจนกระทั่งต้นหญ้าที่ตัดไปแล้วอายุประมาณ 27-28 วัน ก็ใส่ ปุ๋ ย ยูเรีย สูตร 46-0-0 เพื่อบำรุงยอดกับใบหญ้า ในปริมาณ 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วนาหญ้าเช่นเดียวกัน

ร า ค า ขายหญ้าแพงโกล่าแบบสด

หญ้าแพงโกล่าสดอายุ 1 เดือนขึ้นไปไม่ถึง 45 วัน ขายกิโลกรัมละ 1 บาท หญ้าสดอายุ 45 วันขึ้นไปขายใน ร า ค า กิโลกรัมละ 2 บาท

วิธีการขาย คือ จะโกยหญ้าใส่ผ้าแยงเขียวห่อเป็นมัดๆละไม่เกิน 35 กิโลกรัม ขายยกมัดเลย

หญ้าอายุไม่เกิน 60 วัน ขายได้ใน ร า ค า กิโลกรัมละ 2 บาท เท่ากับ ก้อนละ 40 บาทต่อ 20 กิโลกรัม (หญ้าอัดแห้ง 1 ก้อน)

สนใจ…อาชีพทำนาหญ้า เพื่อเป็นเสบียงอาหาร สั ต ว์ และสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ได้โดยตรงที่

คุณบุษบา จันใด 083-418-6123 หรือศึกษาดูงานได้ที่ บ้านเลขที่ 54 หมู่ 5 บ้านหนอง ย า ง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร …

แหล่งที่มาของข้อมูล : คุณบุษบา จันใด ที่อยู่ : หมู่ที่5 บ้านหนอง ย า ง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และ รักบ้านเกิด

ติดตามเราได้ที่ ไทบ้านออนไลน์