Home ประชาสัมพันธ์ รับอีก 1,000 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากลงทะเบียนโครงการ “ชิม ช้อป ใช้”

รับอีก 1,000 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากลงทะเบียนโครงการ “ชิม ช้อป ใช้”

23921
0

นับว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ผลตอบรับดี เพราะล่าสุด นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ราว 14.6 ล้านคน สามารถลงทะเบียนรับเงิน 1,000 บาท

จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ได้อีกด้วย ซึ่งมาตรการดังกล่าวเปิดกว้างให้กับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินได้ พร้อมห้ามไม่ให้นำไปเป็นค่าน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน

แต่ไม่สามารถห้ามไม่ให้นำเงิน 1,000 บาท ที่รัฐบาลจ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง (G-Wallet) นำไปซื้อสุรา เบียร์ บุหรี่ เพราะเป็นสิทธิของคนถือเงิน แต่หากพิจารณาตามหลักการแล้วก็ไม่ควร

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” พร้อมตั้งเป้าว่าจะมีร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 1.3 แสนร้านค้า ซึ่งรวมกับยอดร้านธงฟ้าประชารัฐซึ่งเป็นฐานข้อมูลเดิมแล้วด้วย ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการรองรับการใช้งานจากประชาชนราว 10 ล้านราย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 20 ก.ย. 62 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ส่วนกลางที่กรมบัญชีกลาง และภูมิภาคที่หลังจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อสมัครเสร็จให้โหลดแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ของธนาคารกรุงไทย และเปิดบัญชีออมทรัพย์รองรับการซื้อสินค้าจากนักท่องเที่ยว

ส่วนเอกสารที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมมา ได้แก่ ใบทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ หากเป็นร้านค้าไม่มีใบดังกล่าวให้ไปยื่นขอรับรองจากส่วนราชการในการในการขายสินค้าชุมชน (OTOP) และสามารถนำใบสมัครร่วมโครงการส่งให้ราชการรับร้อง