ประกาศเเล้ว ปลดล็อกสาร “กัญชง กัญชา” ใช้ผสมอาหารได้

0
4046

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดล็อก การใช้ประโยชน์สารสำคัญใน ‘กั ญ ช ง – กั ญ ช า’ พ้ น ย า เ ส พ ติ ด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อ ย า เ ส พ ติ ด ให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยสาระสำคัญ ของการยกเว้นไม่เป็น ย า เ ส พ ติ ด ให้โทษประเภทที่ 5 ของ กั ญ ช า กั ญ ช ง โดยคร่าว

1.สาร CBD (pure 99%) จาก กั ญ ช า และกั ญ ช ง ถูกยกเว้นไม่เป็น ย า เ ส พ ติ ด สามารถนำไปผสมในอาหาร เครื่องสำอาง ได้


2.สารสกัด (crude extract) ที่มี THC ปน ไม่เกิน 0.2% สามารถเป็น ย า และผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้


3.และข้อยกเว้นอื่นๆ รายละเอียดตามประกาศฯ ทั้งนี้ จำหน่ายได้ภายในประเทศเท่านั้น มีระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 27 สิงหาคม 2562

1
2
3

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่