Home อาชีพพารวย เคล็ดลับการปลูกกล้วยน้ำว้าจากอาจารย์กัลยาณี เพียงทำตามวิธีนี้ให้ผลดี ลูกใหญ่ มีกินมีขายตลอดปี

เคล็ดลับการปลูกกล้วยน้ำว้าจากอาจารย์กัลยาณี เพียงทำตามวิธีนี้ให้ผลดี ลูกใหญ่ มีกินมีขายตลอดปี

8341
0

เกษตาไทบ้านวันนี้เชื่อว่าเเพื่อนๆ หลายท่านต้องมีพื้นที่บริเวณข้างบ้านแน่นอนถ้าเป็นเกษตรไทย ซึ่งช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรให้ม้ันเพิ่มรายได้ ปลูกอะไรก็โดนน้ำท่วมบ้าง โดนภั ย แล้งบ้าง วันนี้แอดมินไทบ้านจึงขอแนะนำการปลูกกล้วยเผ่อจะเป็นแนวทางในการหารายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นค่ะ

สำหรับต้นกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 ซึ่งมาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเกษตรกรที่นำต้นพันธุ์ของสถานีไปปลูกนั้น อาจารย์กัล ย า ณีบอกว่า มีเทคนิคที่ต้องใส่ใจ ดังนี้

1 คัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีขนาดความสูง 15 เซนติเมตรขึ้นไป หรือมีเส้นรอบวงต้นมากกว่า 3.5 เซนติเมตร หากต้นเล็กกว่านี้จะพบปัญหาเรื่องการดูแล และอัตราการเสียหายสูง

2 เตรียมแปลงปลูก ระยะ 3×3 หรือ 4×4 เมตร ขนาดหลุมปลูก 50x50x50 เซนติเมตร เพื่อให้ระบบรากเดินดี ขึ้นโคนช้า ระยะปลูกขึ้นอยู่กับการดูแล ถ้าดูแลดี กอกล้วยใหญ่ ควรปลูกระยะ 4×4 เมตร 1 กอ ควรใว้เพียง 4 ต้นเท่านั้น

3 คลุกเคล้า ปุ๋ ย คอกผสมดินประมาณหลุมละ 2 กิโลกรัม รองก้นหลุมขึ้นมาประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วจึงปลูกต้นกล้วยและกลบบริเวณโคนต้นให้แน่น ทำแอ่งดินรอบต้นเพื่อเก็บน้ำรักษาความชื้นของดิน และควรรองก้นหลุมด้วย ส า ร ป้ อ ง กั น หนอนกอกล้วยประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อหลุม

4 ปลูกเสร็จให้น้ำตามทันทีให้ชุ่มชื้นพอเพียง ไม่เช่นนั้นต้นจะเหี่ยวเฉา ใบแห้งและยุบตัว บางต้นเสียหาย บางต้นแตกต้นใหม่ขึ้นแทนทำให้อายุต้นไม่สม่ำเสมอกัน

5 ในระยะเดือนแรกต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และดินต้องชุ่มชื้นเพียงพอ เป็นเดือนที่ต้องเอาใจใส่อย่างมาก หากเป็นการให้น้ำแบบฝอยหรือมินิสปริงเกลอร์ จะทำให้ต้นตั้งตัวได้เร็ว สามารถสร้างใบและลำต้นใหม่ได้ดี โอกาสรอดสูงกว่าการลากสาย ย า งรดน้ำ และเริ่มให้ ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 100-150 กรัม ต่อต้น หลังปลูกได้ 1 เดือน และเดือนที่ 2 ส่วนเดือนที่ 3 ใช้ ปุ๋ ย คอกหรือ ปุ๋ ย หมักแทน

6 เดือนที่ 2 และ 3 ต้นกล้วยจะมีต้นและใบใหม่ทั้งหมด ปัญหาคือหญ้าขึ้นคลุมต้น ต้องถากหญ้าบริเวณโคนต้น และฉีด ย า กำจัดหญ้าพาราควอต ระหว่างแถว ต้องระวังอย่าให้ละออง ย า โดนต้นกล้วย จะทำให้ต้นชะงักและเสียหายได้

7 เดือนที่ 4 การเจริญเติบโตเร็วมาก ทั้งความสูงและรอบวงต้นใกล้เคียงปลูกจากหน่อพันธุ์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดต้นปลูกเริ่มแรก ถ้าสูง 15 เซนติเมตร ขึ้นไป จะโตทันกัน ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้นรอดเสียหายทั้งหมด

การดูแลทำเช่นเดียวกับการปลูกด้วยหน่อ โดยให้ ปุ๋ ย 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 100-150 กรัม ต่อต้นในเดือนที่ 4 และ 5 ส่วนเดือนที่ 6 ใช้ ปุ๋ ย คอกหรือ ปุ๋ ย หมักแทนและงดใส่ ปุ๋ ย จนกว่าจะแทงปลี ถึงจะใส่ ปุ๋ ย เคมีอีกครั้ง จนกระทั่งหลังเก็บเกี่ยวถึงจะเริ่มให้ ปุ๋ ย ในรอบใหม่

8 เดือนที่ 6 หรือ 7 กล้วยเริ่มแทงหน่อ และสะสมอาหารเพื่อการตกเครือ

9 เดือนที่ 9 กล้วยเริ่มแทงปลี การแทงปลีหรือตกเครือจะเร็วหรือช้ากว่าหน่อพันธุ์ ขึ้นอยู่กับขนาดลำต้นปลูกเริ่มแรกและการดูแลรักษา หากต้นพันธุ์ที่มีขนาดความสูง 15 เซนติเมตรขึ้นไป หรือมีเส้นรอบวงต้นมากกว่า 4 เซนติเมตร

การตกเครือใกล้เคียงกับหน่อพันธุ์ ขนาด 1 เมตร หากต้นมีขนาดใหญ่กว่านี้ การตกเครือจะเร็วกว่าหน่อพันธุ์ และหากเล็กกว่านี้การตกเครือจะช้ากว่าหน่อพันธุ์ อายุเครือกล้วยจากการแทงปลีจนกระทั่งเก็บเกี่ยวมีอายุประมาณ 4 เดือน เท่ากับหน่อพันธุ์กล้วยน้ำว้าทั่วไป

ท่านที่สนใจจะทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สถานีวิจัยปากช่อง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิท ย า ลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร. (044) 311-796

ขอบคุณที่มาจากเส้นทางเศรษฐี

ติดตามเราได้ที่ เกษตรไทบ้าน