รับสมัครคนไทย วุฒิ ม.3 ไปทำงานไต้หวัน เงินเดือน22,781 ตั้งแต่บัดนี้-18ก.ย.62

0
1795

รับสมัครคนไทย วุฒิ ม.3 ไปทำงานไต้หวัน เงินเดือน22,781 สมัครบัดนี้-18ก.ย.62 การไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มี 5 วิธี

บริษัทจัดหางานจัดส่งไป

กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปทำงาน

ผู้ที่จะไปทำงานติดต่อหางานเอง (ต้องแจ้งการเดินก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน)

นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงาน

นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน

กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปทำงาน

เป็นบริการของรัฐที่ส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าบริการใด นอกจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษี สนามบิน ค่าสมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักสำหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. ไต้หวัน

ตำแหน่งพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า 42 อัตรา (ชาย 24 อัตรา หญิง 18 อัตรา) วุฒิ ม.3 ตาไม่บอดสี สายตาไม่สั้น ไม่แพ้กลิ่นหรือน้ำยาสารเคมี

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-18ก.ย.62

กรณีนี้คนงานที่ติดต่อหางานต่างประเทศหรือจากคำแนะนำของญาติพี่น้อง เพื่อนหรือคนงานที่ทำงานครบตามสัญญาจ้างแล้วได้ต่อสัญญาจ้าง เมื่อเดินทางกลับมาพักผ่อนในประเทศไทย และจะเดินทางกลับไปทำงานอีกต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม

ติดตามเราได้ที่ เกษตรไทบ้าน