Home ข่าวไทบ้าน กรมจัดหางาน รับสมัครหญิงไทยไปนวดแผนไทยที่มาเลเซีย สมัครด้วยตนเอง 11 ก.ย.-11 ต.ค.62

กรมจัดหางาน รับสมัครหญิงไทยไปนวดแผนไทยที่มาเลเซีย สมัครด้วยตนเอง 11 ก.ย.-11 ต.ค.62

1467
0

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงานนวด 20 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นเพศหญิง อายุ 30-45 ปี สามารถนวดกดจุดตามฝ่าเท้าได้

มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรประเภทนวดแผนไทย จำนวน 150 ชั่วโมงขึ้นไป จากสถานฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงสาธารณสุข หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 ขึ้นไป จากกระทรวงแรงงาน สมัครด้วยตนเอง 11 ก.ย.-11 ต.ค.62 ในวันและเวลาราชการ

ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) ครั้งก่อตั้งประเทศใช้ชื่อประเทศว่า “สหพันธรัฐมลายา” ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) ได้รวมรัฐซาบาร์ (Sabah) และรัฐซาราวัค (Sarawak) บนเกาะบอเนียวเข้าด้วยกัน และเรียกชื่อเป็น “มาเลเซีย” อย่างไรก็ดี ในปี ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) สิงคโปร์ได้แยกตัวออกไปเป็นอิสระเป็นประเทศสิงคโปร์

ปัจจุบันประเทศมาเลเซียประกอบด้วย 13 รัฐ และ 2 สหพันธรัฐ ในจำนวนนี้ 9 รัฐ บนแหลมมลายู อยู่ภายใต้การปกครองของสุลต่าน ซึ่งทั้ง 9 จะหมุนเวียนกันขึ้นเป็นกษัตริย์คราวละ 5 ปี


.

.

.

ประเทศมาเลเซียปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม