Home ประชาสัมพันธ์ ลูกจ้างรู้ไว้ 15 อาชีพเสี่ยงตกงานในอีก 4 ปีข้างหน้า

ลูกจ้างรู้ไว้ 15 อาชีพเสี่ยงตกงานในอีก 4 ปีข้างหน้า

23421
1

การกรณีในการปลดพนักงานอยู่บ่อย ท่านผู้อ่านหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินมาไม่มากก็น้อย ทั้งนี้อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป

สำนักงานสถิติแรงงานแห่งชาติสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าในปี 2022 อาชีพเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะหายไป เราลองมาดูกันว่าจะมีความเป็นไปได้จริงหรือไม่

1. พนักงานสื่อสิ่งพิมพ์

2. ชาวประมง

3. ผู้ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

4. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร

5. เจ้าหน้าที่ประกันภัย

6. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

7. เจ้าหน้าที่โรงงานไฟฟ้า

8. คนจัดดอกไม้

9. ช่างตัดไม้

ในสหรัฐมีการตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้น สหรัฐฯจึงมีข้อกำหนดในการจำกัดการใช้ทรัพยากรป่าไม้ของอุตสาหกรรมไม้มากขึ้น แต่สำหรับประเทศไทยอาชีพนี้จะหดหายไปเพราะไม่มีต้นไม้ให้เหลือตัดแทน

10. นักเจียระไนอัญมณี

สำหรับสหรัฐฯ อุตสาหกรรมอัญมณีส่วนใหญ่ผลิตที่นอกประเทศ จึงทำให้นักเจียระไนอัญมณีอาจสาบสูญในสหรัฐฯ แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว อาชีพนี้ยังมีให้เห็นเนื่องจากอัญมณียังมีการผลิตในไทยให้เราเห็นอยู่

11. บริษัทนำเที่ยว

แต่ก่อนการวางแผนการเที่ยวเป็นสิ่งที่ยาก จึงทำให้บริษัทนำเที่ยวกลายเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟู แต่ในปัจจุบันผู้คนสามารถวางแผนการเที่ยวด้วยตัวเองได้ จองที่พักด้วยตัวเอง จึงทำให้อาชีพนี้อาจกลายเป็นอาชีพที่ผู้คนให้ความสำคัญน้อยลงไป

12. ผู้สื่อข่าวหรือผู้ประกาศข่าว

ผู้คนให้ความสำคัญกับสื่อออนไลน์มากขึ้น ทำให้รายได้จากการขายโฆษณาของสื่อสิ่งพิมพ์ลดน้อยลง ส่งผลให้การว่าจ้างผู้สื่อข่าวน้อยลงตามไป

13. เกษตรกร

14. แรงงานในอุตสาหกรรมผลิต

15. พนักงานไปรษณีย์

ต่อไปในอนาคตการขนส่งทางไปรษณีย์จะมีวิวัฒนาการการคัดแยกการจัดส่งสิ่งของแบบอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลให้แรงงานคนถูกลดจำนวนลงอย่างแน่นอน