ปตท.เลิกขายน้ำมัน E85 หลังภาครัฐจ่อยกเลิกอุดหนุน

อวสานน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ที่รัฐส่งเสริมมาตั้งแต่ปี2551 ล่าสุดปตท.เตรียมเลิกจำหน่ายน้ำมัน E85 หลังภาครัฐจ่อยกเลิกอุดหนุน ซึ่งจะทำให้ราคาโดดขึ้นมาประมาณ 7 บาท ดัน E20 เป็นพลังงานหลักในกลุ่มเบนซิน ขณะเดียวกันเตรียมส่งเสริมดีเซล B10 โดยทุกปั๊มต้องมีจำหน่ายในไตรมาสแรกของปีนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุ จะกำหนดให้น้ำมันเบนซินแกสโซฮอล E20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานของประเทศ และยกเลิกจำหน่ายน้ำมันเบนซินแกสโซฮอล 91 ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ ซึ่งจะช่วยให้มีการใช้น้ำมันเบนซินแกสโซฮอล E20 มากขึ้น

สำหรับการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจากเอทานอล หรือน้ำมันแกสโซฮอล จะเริ่มต้นด้วยการผลักดันให้น้ำมันแกสโซฮอล E20 เป็นน้ำมันเบนซินหลัก ซึ่งการยกเลิกการชดเชยราคาน้ำมันแกสโซฮอล E85 ในปี 2564 จะทำให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นอีก 7.38 บาท/ลิตร

คาดการณ์ว่าจะทำให้ผู้ใช้เปลี่ยนไปเติมน้ำมัน E20 ที่รัฐส่งเสริมให้เป็นน้ำมันพื้นฐานหลักแทน โดยผู้ค้าน้ำมันจะยกเลิกการจำหน่ายน้ำมัน E85 และคาดว่าจะเริ่มหายไปจากตลาดในปีต่อไป

การขยับส่วนต่างราคาน้ำมันในกลุ่มดีเซลนั้น กระทรวงพลังงานได้เร่งดำเนินการให้เกิดความชัดเจนก่อนที่กรมธุรกิจพลังงาน เตรียมประกาศกำหนดลักษณะ และคุณภาพไบโอดีเซล B100

ตามมาตรฐาน (JAMA) ปรับมาตรฐานไขมัน (WAX) ในส่วนของโมโนกลีเซอไรด์ปรับลดจากไม่เกิน 0.7 % เป็นไม่เกิน 0.4 % เพื่อให้ทุกคลังผลิตน้ำมันดีเซล B10 ตั้งแต่วันที่ 1 มค. 2563 และตั้งแต่วันที่ 1 มีค. 2563 เป็นต้นไป ทุกสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศจะต้องจำหน่ายดีเซล B10

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย