ไหนว่าหาง่าย คนไทยยังหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้ เเถมมีราคาเเพง 5- 10 เท่า

จากการแพร่ระบาดของเ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด-19 ทำให้ประชาชนต่างเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการดูแลสุขภาพของตัวเอง

และสิ่งที่ให้ความสนใจมากจากประชาชนคือการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเ ชื้ อ โ ร ค เเละเ ชื้ อ ไ ว รั สต่างๆ

การสวมใส่หน้ากากอนามัยแพร่หลายไปทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนนักเรียนหรือนักธุรกิจแม้กระทั่งวงการแพทย์เพื่อป้องกันเ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด-19 ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาดเกือบทุกรูปแบบ

ปกติหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายย าทั่วไป แต่ช่วงหลายวันที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ไม่มีสินค้าวางจำหน่ายแล้ว จากการสอบถามร้านค้าหลายแห่งชี้แจงว่า ประชาชน เด็กและผู้ใหญ่ต่างหันมาสวมใส่หน้ากากอนามัยในช่วงนี้ทำให้สินค้าขายหมดเกลี้ยงบางบางจังหวัดก็ขาดตลาดไปเลยก็มี

นอกจากจะประสบปัญหาขาดแคลนหาซื้อไม่ได้แล้ว ที่มีวางจำหน่ายก็ยังตั้งราคาสูงมากถึง 5-10 เท่าทั้งๆที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาควบคุมราคาและกำหนดให้หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเป็นสินค้าควบคุมตามกฎหมายแต่การจำหน่ายในราคาที่สูง

ก็ยังมีพบเห็นอยู่ทั่วไปซึ่งเป็นปัญหาที่คนไทยทุกคนยังเฝ้ารอคำตอบว่าเพราะอะไรเราจึงยังหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้ทั้งๆที่สถานการณ์การระบาดของเ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด-19 รุ่นแรงขึ้นในทุกวันประกอบกับการดูแลตัวเองของผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศก็เสี่ยง

และยังไม่มีใครให้เข็ดให้ความสำคัญ หลังจากนี้คนไทยทุกคนต้องฟอก ต้องหาวิธีการป้องกันตัวเองทุกรูปแบบทั้งการใช้หน้ากากอนามัยและผ้าที่ใช้ป้องกันได้แค่ไวรัสแต่ป้องกันฝุ่นไม่ได้และไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะถึงหาซื้อหน้ากากอนามัยได้ตามปกติเมื่อช่วงก่อนที่ยังไม่มีการระบาดของเ ชื้ อไข้ของเ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา  หัวหน้าศูนย์วิทย าศาสตร์และสุขภาพโรคอุบัติใหม่สภากาชาดไทยคณะแพทยศาสตร์โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์

เปิดเผยว่าหลักการปฏิบัติของหลักปฏิบัติของการกักตัวเองที่บ้าน 14 วันตามที่กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงในประเทศตามหลักง่ายๆคือ

1 สวมหน้ากากอนามัยให้เปรียบเสมือนเราเป็นผู้ติดเ ชื้ อและแพร่เ ชื้ อได้

2 คงระยะห่างกับคนในบ้านหรือคนในครอบครัว 1-2 เมตร

3.แยกเสื้อผ้าอุปกรณ์ช้อนส้อมการเข้าห้องน้ำต้องแยกเป็นสัดส่วนและต้องทำความสะอาดห้องน้ำพื้นลูกบิดประตูก๊อกน้ำถ้าทำครบ 14 วันถือว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ปลอดภัยและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้

4 ห้ามเข้าไปก่อนเด็กๆหรือลูกหลานเพราะถึงแม้ไม่มีอาการแพร่เ ชื้ อ โ ร คได้ การป้องกันตนเองจากเ ชื้ อ โ ค วิ ด-19  จะเป็นเหมือนกันป้องกันไวรัสตัวอื่นทุกประการหากเราอยู่ในที่โล่งไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยแต่ถ้าอยู่ในที่ชุมชนหรือที่มีอัดหรือรถสาธารณะทุกประเภท

จึงจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันละอองฝอยขนาดเล็กจากการไอหรือจามของผู้ป่วยในกรณีนี้สามารถใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าได้ไปหาเขาเป็นผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยอยู่ในอยู่ในช่วงเฝ้าระวังจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยแบบที่ใช้ในโรงพย าบาล

อ้างอิงข่อมูลจาก : js100

ภาพจาก :  js100

Facebook Comments