ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ “บัตรคนจน” เพื่อการประกอบอาชีพ 10,000 – 50,000 ผ่อนแค่เดือนละ 242 บาท

ธนาคารออมสินจัดหนักปล่อยเงินกู้สร้างอาชีพบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุดรายละ 50000 บาทสนใจเช่นไขได้เลยจ้า

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าสินเชื่อโครงการธนาคารเพื่อประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับนำไปประกอบอาชีพ ในการทำอาชีพเสริมหลังพบมีผู้แจ้งความต้องการพัฒนาอาชีพกับธนาคารออมสินถึง 1.4 ล้านราย

สำหรับผู้ที่จะขอสินเชื่อ ต้องมีวัตถุประสงค์นำเงินไปประกอบอาชีพใหม่อาชีพเสริมอย่างเช่นอาชีพค้าขายอาชีพในงานบริการต่างๆ โดยมีรายละเอียดระบุไว้ดังนี้

1 วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย

2 ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 ถึง 5 ปีหรือสูงสุด 60 งวด

3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน กรณีกู้ 10000 บาทต้องชำระเงินเดือนละ 242 บาทกรณีกู้ 50,000 บาทต้องผ่อนชำระขั้นต่ำเดือนละ 1209 บาท

4 ค้ำประกันโดยบริษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือ (บสย.) โดยไม่ต้องใช้คนหรือสินทรัพย์ค้ำประกัน

5 ปีค่าธรรมเนียมในการขอบริการสินเชื่อและค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอดอายุ

คุณสมบัติผู้กู้

1 เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2 สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 70 ปี)

3 มีอาชีพประกอบชัดเจน

4 มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้

เอกสารสำหรับขอสินเชื่อออมสินบัตรคนจน

1 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2 สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดเงินฝากและเอกสารรายรับรายจ่าย

4 รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

ทั้งนี้หากผู้ที่สนใจแหล่งเงินทุนที่จะนำไปประกอบอาชีพเสริม สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินโดยตรงทุกสาขาทั่วประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลกับศูนย์ลูกค้าประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินสามารถ โทรไปสอบถามได้ที่เบอร์ 1115

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย