ที่ดิน 1 ไร่เเก้จน

มีที่ดินแค่ 1 ไร่ก็สามารถสร้างรายได้ตลอดปีด้วยการจัดสรรพื้นที่ให้ถูกต้อง

การทำเกษตรในยุคปัจจุบัน พื้นที่นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งและจำเป็นอย่างมาก หากต้องการผลผลิตที่มากขึ้นก็ต้องก็ต้องมีพื้นที่มากขึ้นเช่นกัน

ปัญหาในด้านที่ดินทำกิน ก็มันจะส่งปัญหาไปถึงการทำเกษตรด้วย แต่หากมีการจัดสรรพื้นที่แล้วแม้ที่ดินเพียง 1 ไร่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้มากเลยทีเดียว

ด้วยการใช้เกษตรผสมผสาน ที่ดิน 1 ไร่ให้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1 ไร่คือ 4 งาน

ส่วนที่ 1 ใช้พื้นที่ 1 งานสำหรับสร้างเป็นบ้านหรือที่อยู่อาศัยและบ่อเก็บน้ำ

ส่วนที่ 2 ใช้พื้นที่ 3 งานสำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่ของพืชผลทางการเกษตรโดยเน้นการปลูกพืช 3 ระยะดังนี้

พืชระยะสั้น

เป็นพืชที่ใช้ระยะเวลาการปลูกสั้นๆ ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว เน้นเก็บไว้รับประทานในครอบครัว แต่ถ้าเหลือมากก็นำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ควรเลือกชนิดของพืชที่จะปลูกให้ดี เลือกที่ตรงตามความต้องการของตลาด จะขายได้ราคาที่ดี และเลือกช่วงเวลาปลูกที่จะให้ออกผลเก็บเกี่ยวได้ในช่วงที่ขายได้ราคาแพง พืชที่ราคาดี เช่น ต้นอ่อนผักบุ้ง ต้นอ่อนทานตะวัน ผักบุ้งจีน กวางตุ้ง ถั่วงอก เห็ดนางฟ้า ผักกาดหอม เป็นต้น การเลือกพันธุ์ผักมีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะได้ราคาที่ดี และเป็นการใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้คุ้มค่า

พืชระยะกลาง

เป็นพืชที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการปลูก อาจเก็บผลผลิตได้ปีละ 1-2 ครั้ง หรือตามฤดูกาล ปลูกไว้ใช้หนี้หรือเป็นเงินออม พืชผลไม้ระยะกลาง ได้แก่ มะนาว มะพร้าว มะละกอ กล้วย มะม่วง เป็นต้น และด้วยข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ เราจึงต้องเน้นช่วงปลูกให้ผลผลิตออกผลในช่วงที่มีราคาแพง สามารถขายได้ในราคาที่สูง เช่น การปลูกมะนาวให้ออกลูกในช่วงหน้าแล้ง เดือนพฤศจิกายน-เมษายน ก็จะได้ราคาที่สูงกว่าหน้าอื่นที่มะนาวดก

พืชระยะยาว

จะเป็น พืชจำพวกไม้เศรษฐกิจได้แก่ ไม้สัก ยางนา ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้แดง เป็นต้น ให้ปลูกตามแนวเขตพื้นที่ หรือปลูกเพื่อเป็นแนวรั้วของพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ 1 ไร่ จะมีความยาวประมาณ 160 เมตร ถ้าปลูกต้นไม้เหล่านี้ในระยะ 2 เมตร/ต้น ก็จะได้ไม้เศรษฐกิจถึง 80 ต้น ถือว่าเป็นจำนวนที่มากพอสมควร และที่ว่างระหว่างต้นไม้เหล่านี้ ก็ยังสามารถปลูกพืชผักสวนครัวแซมได้อีก ให้สามารถเก็บกินได้ในครัวเรือน และประหยัดค่าใช้จ่ายรายวัน

ช่วงปีแรกอาจจะทำรายได้ให้ได้ไม่มากนัก อาจจะได้แค่หลักพัน แต่ในระยะยาวปีต่อๆไป เมื่อพืชผักผลไม้ เริ่มโตออกดอก ออกผลให้มากขึ้น สามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้น

แน่นอนว่าการปลูกพืช 3 ระยะ แบบนี้ จะทำให้เรามีรายได้เข้ามาตลอด เพราะไม่ต้องรอผลผลิตแค่ช่วงเดียว แต่สามารถทำรายได้ให้อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่สร้างหนี้สิน เพียงเท่านี้เราก็จะมีกินมีใช้ อยู่ได้อย่างมีความสุข

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย