ผู้ป่วย ‘โควิด-19’ เสียชีวิตรายแรก “ในประเทศไทย”

เรียกได้ว่าการระบาดของเชื้อ covid-19 ในไทย จนถูกยกระดับเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

ล่าสุดไทยอายุ 35 ปี ทำงานขายสินค้าและติดไวรัส covid-19 ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อเวลา 18.15 น ผู้ป่วยมีอาการโรคประจำตัวใดและได้รับการรักษาตามมาตรฐานที่โรงพยาบาล บําราศนราดูรโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิกฤติหลายท่านและได้รับเครื่องช่วยให้ออกซิเจนในเลือด ecmo

เนื่องจากประเทศไทยได้รับ รับย า favipiravir ในระยะหลัง โดยผู้ป่วยมีอาการรุนแรงใส่เครื่องช่วยหายใจถึงแม้ว่าจะทำให้ เ ชื้ อ ไ ว รั ส หายไปหมดก็ตามแต่มีเนื้อป อ ดเสียหายมาก

และในที่สุดผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างสงบนี่เป็นตัวอย่างที่สำคัญว่าโ รคนี้สามารถแพร่ได้ในคนที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยเท่านั้นและแม้แต่ไม่มีโรคประจำตัวมีอาการวิกฤตได้

นอกจากนั้นจากการวินิจฉัยข้างต้นผลข้างเคียงจากห้องปฏิบัติการออกมาเป็นไข้เลือดออกทำให้พยาบาลที่เข้าไปดูแลในในวันแรกติดเชื้อไวรัสนี้ด้วยและมีปอดบวมรุนแรงทั้งสองข้างแต่ได้รับยาทันและกลับบ้านไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามมีเนื้อที่เสียหายอยู่ระดับหนึ่ง

เชื้อนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้วจากการถูกไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ดังนั้นเราควรดูแลตนเองเพื่อที่จะให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อ ดังกล่าวสำหรับวันนี้ Admin ขอแนะนำวิธีการป้องกันเชื้อโควิด-19 ดังนี้

1 เชื้อ โควิด-19 ติดต่อผ่านทางลมหายใจสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกน้ำลายควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน

2 เชื้อโควิด-19 ติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมูเนื้อวัวควรทานแบบสุกเท่านั้น

3 ควรทานอาหารที่สุกแล้วงดอาหารดิบและเนื้อสัตว์ป่า

4.มันล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์

5 ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ไอหรือจาม

6 เด็กเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดและมีมลภาวะที่เป็นพิษ

7 คนเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงของการระบาดเชื้อโควิด-19

8.ไม่นำมือมาสัมผัสตาจมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น

9. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำ

10 ถ้าหากมีอาการไข้มีอาการ ระบบทางเดินหายใจเช่นเจ็บคอมีน้ำมูกไอหายใจเหนื่อยหอบให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบพบแพทย์ โดยทันที

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย