ครม. มีมติยกเลิก “พืชกระท่อม” พ้นสภาพสารเสพติด

กระทรวงยุติธรรมเร็งยกเลิกพืชกระท่อมพ้น ย า เ ส พ ติ ด ให้โทษ

พืชกระท่อม เตรียมถูกยกเลิกต่อจาก กั ญ ช ง และ กั ญ ช า เมื่อวันที่ 10 มีนาคมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีมติตามกระทรวงยุติธรรมเสนอให้พืชกระท่อมออกจากการเป็น ย า เ ส พ ติ ด ให้โทษประเภทที่ 5

เพื่อปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันที่พบชาวบ้านมีการนำพืชกระท่อมมานำ เคี้ยว ดื่ม ชงชาในกลุ่มเกษตรกรเช่นชาวไร่ชาวสวนและผู้ใช้แรงงานในภาคใต้ ประกอบกับการควบคุมพืชกระท่อม โดยส่งเสริมทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมพืชกระท่อมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยและส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ จากพืชกระท่อมในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยหวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

สมัยโบราณ กระท่อมเป็นพืชที่ใช้เข้าเป็นตัวยาในตารับพวกประเภทยาแก้ท้องเสีย ปวดเบ่ง ปวดเมื่อย ตามร่างกาย ท้องเสีย ท้องเฟ้อ ท้องร่วง ทาให้นอนหลับ และระงับประสาท

ในมุมมองของแพทย์แผน ไทยส่วนใหญ่จะนาพืชใบกระท่อมมาใช้เป็นยารักษาแก้ท้องร่วง ในสูตรยาของหมอพื้นบ้านหรือหมอ แผนโบราณ เช่น ตารับยาประสะกระท่อม เป็นต้น

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย