ไทยติดเพิ่ม 194 ราย กระจายตัว 51 จังหวัด

Update สถานการณ์ล่าสุด โควิด-19 ในประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูล โควิด-19 ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 194 คนยอดสะสม 6884 คน

หายป่วยแล้วเพิ่มขึ้น 2 คนยอดสะสม 4240 คน

ผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 192 คนยอดสะสมอยู่ที่ 2508 13 คน

ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยอดสะสม ที่ 61 คน

สำหรับผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 194 คนประกอบไปด้วย

ผู้ติดเชื้อในประเทศจำนวน 172 คน

แรงงานต่างชาติที่เดินทางผ่านตรวจคัดกรองเชิงรุกจำนวน 9 คน

ผู้ที่เดินทาง มาจากต่างประเทศ จำนวน 13 คน

และล่าสุดพบผู้ป่วย โควิด-19 กระจายตัวอยู่ใน 51 จังหวัดสำหรับจังหวัดที่พบใหม่ในวันนี้ก็คือจังหวัดหนองคายจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาญจนบุรี

Facebook Comments Box