ทยอยจ่ายเดือนนี้ เงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า 21.5 ล้านราย เงินสะพัดกว่า 30,000 ล้านบาท

คืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า 21.5 ล้านราย เงินสะพัดกว่า 30,000 ล้าน ทยอยจ่ายมีนาคมนี้ สรุปมาตรการพลังงานเสนอครม.พรุ่งนี้ 4 เรื่อง ลดผลกระทบจากไวรัส COVID-19 รวม 45,000 ล้านบาท

สำหรับมาตรการคืนเงินประกัน ค่ามิเตอร์ไฟฟ้านั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทครัวเรือน และกิจการขนาดเล็ก โดยจะมีผู้ได้รับเงินคืน จำนวนรวม 21.5 ล้านราย

คิดเป็นวงเงินประมาณ 30,000 ล้านบาท เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 3 ล้านราย วงเงิน 11,000 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 19 ล้านราย วงเงิน 19,000 ล้านบาท

โดยคืนเงินให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า ทั้ง 21.5 ล้านรายนั้น จะได้เงินคืนค่ามิเตอร์ตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันสูงสุดประมาณ 6,000 บาทขึ้นกับขนาดมิเตอร์ที่ขอติดตั้งแต่ต้น โดยจะเริ่มทยอยคืนได้ในรอบบิลเดือนมีนาคมนี้

ทั้งนี้การคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า เป็นหนึ่งใน 4 มาตรการของกระทรวงพลังงาน ที่กบง.มีมติให้ดำเนินการ และจะเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้ ใช้วงเงินรวมประมาณ 45,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.มาตรการคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า

2. มาตรการลดค่าไฟฟ้าให้อยู่ที่ 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 เดือน

3. มาตรการขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า ในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม ออกไป 6 เดือน ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 คือ บ้านพักอาศัย ประเภท 2 กิจการขนาดเล็ก และประเภทที่ 5 ธุรกิจโรงแรม

4. มาตรการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จำนวน 4,000 ล้านบาท เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการ อาทิ การขุดบ่อบาดาล แก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น โดยจะร่วมกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

วิธีขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

แยกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคล ต้องเตรียมสำนักบัตรประจำตัวของผู้วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และหลักฐานการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

ประเภทนิติบุคคลนั้น ต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล และของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่อายุไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่สำนักงานทะเบียนรับรอง

ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้จะต้องยื่นเรื่องหลังจากแจ้งยกเลิกการใช้ไฟฟ้า และเครื่องวัด ฯ ได้ถอดกลับแล้ว หรือขอเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าและวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นพันธบัตรหรือสัญญาค้ำประกันธนาคารแทนเงินสด ที่สำคัญต้องชำระหนี้ค่าไฟฟ้าหรือหนี้ค้างชำระให้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารวมประมาณ 21.5 ล้านราย สามารถใช้สิทธิในการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่วางไว้ตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ซึ่งมีวงเงินรวมที่จะมีสิทธิขอคืนประมาณ 30,000 ล้านบาท โดยจะสามารถเริ่มทยอยคืนได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563

ซึ่งเท่ากับว่า เราสามารถขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าได้ทันทีตั้งแต่รอบบิลชำระค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2563 นี้ แม้ไม่ต้องเข้าเกณฑ์ 5 กรณีที่กำหนดไว้ และที่แน่นอนคือแต่ละครัวเรือนจะได้เงินคืนไม่เท่ากัน เพราะขึ้นอยู่ตามขนาดมิเตอร์ของแต่ละบ้านนั่นเอง

เครดิต : thebangkokinsight

Facebook Comments
อ่านต่อ 👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย