เช็กเลย กรมการค้าภายใน ประกาศเเล้ว จุดจำหน่ายหน้ากากอนามัย มีขายที่ไหนบ้าง

12 มีนาคม 2563 กรมการค้าภายในจัดจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยธงฟ้าทั่วประเทศ กรมการค้าภายในจากจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยธงฟ้า

โดยขายหน้ากากอนามัย บรรจุ 1 แพ็ค 4 ชิ้นแพ็คละ 10 บาท

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน ได้มีแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัย ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

โดยให้กระทรวงสาธารณสุขกระจายให้บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 800,000 ชิ้น

ซึ่งกระจายไปยัง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกรมการแพทย์

โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 500,000 ชิ้น  สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 115,000 ชิ้น

สมาคมคลินิกไทย จำนวน 45,000 ชิ้น โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 70,000 ชิ้น และสถานพยาบาลสังกัด กทม. ได้แก่ สำนักอนามัย จำนวน 70,000 ชิ้น

สำหรับกรมการค้าภายในได้กระจายไปให้ประชาชน จำนวน 760,000 ชิ้น โดยขายหน้ากากอนามัยบรรจุแพค 4 ชิ้น แพคละ 10 บาท ผ่านร้านธงฟ้าและร้านขายยา จำนวน 300,000 ชิ้น

เทสโก้โลตัส (180 สาขา) จำนวน 100,000 ชิ้น

แม็คโคร (95 สาขา) จำนวน 100,000 ชิ้น

BIG C (150 สาขา) จำนวน 100,000 ชิ้น

วิลล่ามาร์เก็ต (36 สาขา) จำนวน 60,000 ชิ้น

TOPS (204 สาขา) จำนวน 100,000 ชิ้น

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกักตุน จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินกว่าราคาที่กำหนด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

Facebook Comments