กรมการเเพทย์ยัน ตรวจโควิด-19 ฟรี ไม่มีอยู่จริง! ผู้มีสิทธิ คือกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น

จากกรณี โลกออนไลน์ที่ได้แชร์ รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถตรวจโควิด-19ได้ฟรี

ล่าสุดกรมการแพทย์ออกมายัง ว่าไม่มีโรงพยาบาลที่สามารถตรวจโควิด-19ได้ฟรี ล่าสุดแฟนเพจกรมการแพทย์ได้ออกมาชี้แจงว่า

จากกระแสข่าวไม่ได้มาจากกระทรวงสาธารณสุขหากจะตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์คือมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

มีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อมีไข้ โรคทางเดินหายใจเป็นต้น ทั้งนี้หากไม่เข้าเกณฑ์แต่อยากมาตรวจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ซึ่งสถานพยาบาลในแต่ละเครือของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้การตรวจโควิด-19 มีอยู่ทั้งหมด 35 แห่ง ส่วนรายชื่อโรงพยาบาลที่มีการส่งต่อทาง Social Media ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม

ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการทั้งสิ้น 35 แห่งคือห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่งแบ่งเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนห้องปฏิบัติการเครือข่ายมีทั้งหมด 20 แห่งประกอบไปด้วย

1.คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

2. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

3. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.รพ.ราชวิถี

5. สถาบันบำราศนราดูร

6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7. รพ.บำรุงราษฎร์

8. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. รพ.มหาราชนครราชสีมา

10. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Facebook Comments