ราชกิจจาฯ แต่งตั้ง จุ๊บจิ๊บ ธนพร ภรรยารัฐมนตรี “ธรรมนัส” เป็นข้าราชการการเมือง

ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งจุ๊บจิ๊บธนพรภรรยารัฐมนตรีธรรมรัตน์ เข้ารับราชการทางการเมืองมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

วันนี้ 6 มกราคม 64 ได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 3 6 1/2 5 6 3 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการการเมืองโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษาฉบับดังกล่าวมีใจความสำคัญที่ว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายนพุทธศักราช 2562 นั้น

ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จึงได้แต่งตั้งนางสาวธนพรศรีวิลาศให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 3 นางสาว ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงการณ์ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครมว่ามีการประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เสนอแต่งตั้งนางสาวธนพร ศรีวิราช เป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

สำหรับนางสาวธนพร หรือจุ๊บจิ๊บจบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาด้วยดีกรีนางสาวไทยปีพุทธศักราช 2559 พร้อมกวาดรางวัล Miss Popular vote กับ Miss My นอกจากนี้ยังคว้าตำแหน่งรองอันดับ 2 มิสทีนไทยแลนด์ปีพุทธศักราช 2555 มาแล้ว

Facebook Comments Box