กระทรวงสาธารณสุข แถลงความคืบหน้า ไทยติดเชื้อเพิ่มรวดเดียว 32 ราย

กระทรวงสาธารณสุขแถลงความคืบหน้าจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2563

โดยได้ประกาศพบผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่ม 32 รายทำให้ยอดสะสมตอนนี้เป็น 114 ราย

แบ่งเป็นผู้ที่ติดจากสนามมวยและคอนเฟิร์มเชื้อทั้งหมด 9 ราย

กลุ่มที่มีการสัมผัสนักท่องเที่ยวร้านอาหารในสนามบินสุวรรณภูมิ 3 ราย

เที่ยวต่างประเทศกับมา 7 ราย

คนต่างชาติไม่สบายและมารักษาตัว 2 ราย

มีข้าราชการไปดูงานที่สเปนติด 1 ราย

ผู้สัมผัสเข้าร้านอาหารจำนวน 2 ราย

อยู่ระหว่างการตรวจสอบโลกอีก 3 รายรวมผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมด 32 รายโดยยังมีผู้ป่วยที่ยืนยันผลกว่าอีก 51 รายมีความสัมพันธ์ 6 กลุ่มดังกล่าวทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมจากการเป็นโรคจากการเป็นจากการติดไวรัสโควิด-19 แล้ว 114 ราย

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย