“หมอธีระวัฒน์” แนะปิดเมือง 21 วัน สกัดไวรัส “โควิด-19” ระบาดได้

การระบายของโควิด – 19 ในประเทศไทย ล่าสุดหมอธีรวัฒน์ ได้เสนอให้ปิดเมือง 21 วัน ออกจากบ้านเช่าที่ทำเป็น ไปซื้อของเท่าที่จำเป็น ป้องกันตนเมื่อต้องออกจากบ้าน

จากกรณีก่อนหน้านี้ที่นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑาได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัว

ถึงประเด็นการยกระดับ เชื้อโควิด 1 9 ให้อยู่ในระยะที่ 3 จนกลายเป็นกระแสตื่นตัวของผู้ใช้งานโซเชียลในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาล่าสุดคุณนพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวอีกในวันนี้

โดยได้ระบุรายละเอียดเอาไว้ดังนี้

ปิดต้องปิดแบบออสเตรีย 21 เพราะระยะฟักตัว 14 และเมื่อเกิดอาการที่ไม่มากหรือไม่รู้ตัว อาจไม่ต้องเข้า รพ. และหยุดแพร่เชื้อใน 20 วัน คนอาการชัด พาไปรักษา

ทั้งนี้ ทำไมต้องปิดเข้ม จนถึงไม่ออกจากบ้านยกเว้นจำเป็นตามสายงาน?

1. มีเตียงใน รพ. มาก พอหรือ และที่ต้องมีการปฏิบัติการดูดเสมหะ ใส่ท่อที่ฟุ้งกระจายเป็นการแพร่ทางลมหายใจ ไม่ใช่ละอองฝอยต้องเป็นห้องความดันลบที่มี 100 เตียงทั้งประเทศ ใช่หรือไม่?

2. ห้องที่ดัดแปลงพอรับมือได้อย่างข้อหนึ่งมี 1000 เตียงทั้งประเทศใช่หรือไม่ ?

3. การดูแลผู้ต้องสงสัยจะยากและวุ่นวายกว่าผู้ที่รู้แล้วว่าเป็นหรือไม่เป็น เพราะต้องแยกผู้ต้องสงสัยให้ไม่ติดกันเอง และกว่าที่จะยืนยันว่าเป็นหรือไม่เป็นใช้เวลาตั้งแต่ 6 ชั่วโมงถึง 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลทุกแห่งสามารถรับมือกับการดูแลผู้ต้องสงสัยได้ขนาดไหน

UPDATE! *มาตรการเพิ่มเติมของรัฐบาลออสเตรีย วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.*

1. ห้ามการชุมนุมและจำกัดการออกนอกเคหสถาน

1.1 ห้ามการชุมนุมหรือรวมตัวที่มีคนมากกว่า 5 คน

1.2 ห้ามออกจากเคหสถาน ยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็น 3 ประการ ตามที่ นรม. ประกาศก่อนหน้านี้ กล่าวคือ

(1) อาชีพที่ต้องทำงานนอกสถานที่ ไม่สามารถทำจากบ้านได้ ตัวอย่างเช่น แพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจ พนักงานร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค /

(2) ออกไปทำธุระที่เกี่ยวกับความจำเป็นขั้นพื้นฐาน /

(3) จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือคนอื่น นอกจากนี้ หากต้องออกจากเคหสถาน ขอให้ออกมาลำพัง หรือออกมากับคนที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันเท่านั้น

2. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม เป็นต้นไป ให้ตำรวจมีอำนาจในการตรวจตราสถานที่สาธารณะและสามารถลงโทษปรับได้ โดยผู้ฝ่าฝืนออกมาข้างนอกโดยไม่มีเหตุจำเป็นปรับสูงสุด 2,180 ยูโร ผู้เข้าไปในสถานที่ต้องห้าม เช่น สนามเด็กเล่น ปรับสูงสุดถึง 3,600 ยูโร

จริงหรือไม่ที่โรงพยาบาล กทม. สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 170 เตียงเท่านั้น ตามรายงานและโรงพยาบาลบำราศนราดูร รองรับได้ 70 เตียงเท่านั้น

 

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย