แห่งแรกในไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จัดตั้ง รพ.สนาม 308 เตียง เริ่มรับผู้ป่วยคนแรก 25 มี.ค.นี้

23 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์จัดตั้งพยาบาลสนามแห่งแรกในไทย

โดยมีขนาดเตียง 308 เตียงและสามารถรองรับผู้โดยสารที่และสามารถรองรับผู้ป่วยที่ได้รับที่ได้รับการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-1 9 ลักษณะอาคารเป็นหอพัก 14 ชั้น

อยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตสามารถรองรับผู้ป่วย  เริ่มเปิดรับผู้ป่วยคนแรกได้ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เผยว่ามหาวิทยาลัยตั้งโรงพยาบาลสนาม 308 เตียงในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยภายใน 48 ชั่วโมง

ได้รับความร่วมมือจากแพทย์ร่วมในโครงการจำนวน 5 แห่งคือ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ที่ช่วยสนับสนุนบุคลากร ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยและบุคลากรทางการแพทย์ มีศักยภาพเพียงพอที่จะรับดูแลผู้ป่วยมากกว่า 308 คน

นอกจากนี้มีบริษัทเอกชนสนับสนุนเสื้อกาวน์และผลิตจากเม็ดพลาสติกป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเครดิต 190 ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลวชิรพยาบาลจำนวน 4000ชุด …

สำหรับอาคารที่ถูกจัดเตรียมรองรับผู้ป่วย ภายในด้านหลังของมหาวิทยาลัย อาคารสูง มีลักษณะเป็นหอพัก 14 ชั้น มีความเหมาะสมต่อการจัดพื้นที่รองรับได้มาตรฐาน โดยเตรียมติดตั้งกล้องวงจรเพิ่มเติม และจัดระบบการรับผู้ป่วย และยาเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์

ซึ่งส่วนยาเวชภัณฑ์ และแพทย์ ทางโรงพยาบาลจะรับผิดชอบในเบื้องต้น เมื่อปริมาณผู้ป่วยสูงขึ้น อาจจะต้องให้บุคลากรจากโรงพยาบาลเครือข่ายมาช่วยสนับสนุน

โดยมั่นใจว่าบุคลากรล้วนมีความสามารถในการบริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย