เตรียมตัวให้พร้อม เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เริ่ม 18.00​ น.เป็น​ต้น​ไป

กระทรวงการคลัง เปิดตัวเว็บไซต์ “www.เราไม่ทิ้งกัน.com” เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากไวรัส โควิด-19 ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการรับเงินเยียวยาคนละ5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา18.00 น.ของวันเสาร์ที่28มีนาคมนี้

ทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าของวันนี้(28มี.ค.) สามารถเข้าเว็บไซต์ “www.เราไม่ทิ้งกัน.com” ได้แล้ว ซึ่งบนเว็บไซต์ มีการแจ้งรายละเอียดของ คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เยียวยา /หลักฐานที่ต้องใช้ในการลงและวิธีการรับเงิน รวมถึงข้อมูลมาตรการเยียวยาอื่นๆ

คุณสมบัติ

-สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป

-แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ

-ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33

-ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19

หลักฐาน

-บัตรประจำตัวประชาชน

-ข้อมูลส่วนบุคคล

-ข้อมูลการประกอบอาชีพ

-ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

วิธีรับเงิน

-โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี หรือ พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี โดยระบบจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุด 7 วันทำการ มาตรการดูแลและเยียวยาอื่นๆ สำหรับแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระ รวมถึงผู้ประกอบการ

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

อาทิ

โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมฯ

มาตรการเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยฯ

มาตรการเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง

ขณะเดียวกัน กระทรวง​การคลัง​ โชว์​ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์​ www.เรา​ไม่​ทิ้ง​กัน.com​ ที่จะเป็ดให้ประชาชนที่มีสิทธิ์​ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา​ 5,000 บาท​ (3​ เดือน)​ ที่จะเปิดให้​เริ่ม​ลงทะเบียน​ตั้งแต่​เย็นวันนี้​ 28มี.ค. เวลา​ 18.00​ น.เป็น​ต้น​ไป

สอบถามข้อมูลมาตรการ ฯ โทร.02 2739020 ต่อ 3558

สอบถามวิธีการลงทะเบียน สถานะการโอนเงิน โทร. 02 111 1144

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย