วิธีป้องกัน โควิด-19 หลังจับ เหรียญ-ธนบัตร ในชีวิตประจำวัน

สถานการณ์ที่เชื้อโรคในสถานการณ์ที่เชื้อโควิด- 1 9 กำลังแพร่ระบาดในวงกว้าง

ไม่เพียงแต่ในประเทศจีนเท่านั้น ขณะนี้การแพร่ของเชื้อโควิด- 1 9 ระบาดหนักกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

ทำให้หลายคนเกิดความตระหนกและกังวลว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยจากเชื้อ โควิด- 1 9 โดยเฉพาะสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเช่นธนบัตรและเหรียญเป็นต้น

จากผลการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย oxford พบว่าบนธนบัตร 1 ใบมีเชื้อแบคทีเรียสะสมเฉลี่ย 26000 ตัว

ยิ่งในสภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด- 1 9 การจับจ่ายใช้สอยพันหรือธนบัตรนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงและต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้คนเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกได้ออกมาเตือนว่าเงินสดสามารถเป็นสื่อแพร่เชื้อไวรัส 69โควิด- 1 9 นี้ได้

ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้แนะนำ 5 วิธีป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด- 1 9 หลังจากเหรียญและธนบัตรดังนี้

1.ล้างมือทุกครั้งหลังจับเหรียญและธนบัตร ด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ

2.นำธนบัตรไปผึ่งที่แดดจัด และอากาศถ่ายเท เพื่อฆ่าเชื้อโรค

3.เช็ดธนบัตร ด้วยผ้าหมาดที่ชุบแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ซึ่งไม่ทำให้เนื้อกระดาษถูกทำลาย

4.ไม่พับ หรือกรีดธนบัตร เนื่องจากรอยพับเหล่านี้เป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรก และอาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคชั้นดี

5.หากพบว่าธนบัตรมีสภาพเก่าหรือสกปรกมาก สามารถนำธนบัตรเหล่านี้ไปฝากธนาคาร แล้วนำธนบัตรใหม่มาใช้

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย