กษัตริย์ซาอุฯ ทรงออกค่ารักษา ให้ผู้ป่วย “โควิด-19” ในประเทศ

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทย หรือในระดับโลกหลายๆฝ่าย

หลายๆประเทศต่างมีมาตรการในการป้องกันเชื้อดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการในการรักษาฟรีหรือสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขซาอุดิอาระเบียเผยว่า  สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัล ซาอูด (Salman bin Abdulaziz)  จะทรงรับพลเมืองซาอุฯที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทุกคนในพระบรมราชานุเคราะห์

ทรงส่งออกค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลให้ทั้งหมดสำหรับซาอุดิอาระเบียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 1453 ราย สูงสุดในบรรดาชาติอ่าวอาหรับ และรักษาหายแล้ว 115 รายเสียชีวิต 8 ราย

รัฐมนตรีสาธารณสุขซาอุดิอาระเบียยังกล่าวต่ออีกว่าเขาขอเรียกร้องให้ประชาชนที่มีอาการให้มารับตรวจคัดกรองเชื้อดังกล่าวทันทีอย่าลังเลหากพบว่าเริ่มมีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยขณะที่เจ้าชายโมฮัมหมัด บิน ซัลมาน มกุฏราชกุมารแห่งซาอุฯ ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สำหรับเจ้าชายโมฮัมหมัด บิน ซัลมาน มกุฏราชกุมารแห่งซาอุฯ ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งรับหน้าที่เป็นประธานจัดประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศผู้นำเศรษฐกิจหรือ G20 ผ่านระบบ Video Conference โดยที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติร่วมกันในการรับการระบาดของโควิด-19 อย่างจริงจัง

รวมทั้งจัดและแชร์ทรัพยากรในการควบคุมการระบาดของโควิด-19  ด้วย  อย่างไรก็ดีกระทรวงเกษตรของประเทศซาอุดิอาระเบียได้มีแผนเตรียมรับมือความมั่นคงทางอาหารด้วยการซื้อข้าวสาลีและปศุสัตว์ไว้ในคลังของรัฐบาลเพื่อเตรียมรับมือปัญหาขาดแคลนอาหารที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการระบาดสิ้นสุด

Facebook Comments
อ่านต่อ 👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย