บขส. ประกาศหยุดเดินรถทุกเส้นทาง หลังรัฐบาลประกาศ เคอร์ฟิว

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด – 19 นประเทศไทยล่าสุดตามที่รัฐบาลได้ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช 2548 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 นถึง 04.00 น ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกอบกับบางจังหวัดได้มีการปิดจังหวัด และใช้มาตรการการเว้นระยะห่างหรือที่เรียกว่า Social Distancing

ทำให้ บขสไม่สามารถจัดรถให้บริการประชาชนได้ทุกเส้นทางทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไปจึงขอให้ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปแล้วสามารถขอคืนตั๋วหรือเลื่อนการเดินทางได้ผ่านทางเว็บไซต์ transport.co.th

ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 เป็นต้นไปยกเว้นการรับส่งพัสดุภัณฑ์ของบริษัทบขสที่ต้องส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปยังประชาชนยังเปิดให้บริการในทุกๆวันตั้งแต่เวลา 05.00 นจนถึงเวลา 20.00 น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บขสโทร 1490

Facebook Comments
อ่านต่อ 👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย