เสี่ยใจบุญ เปิดโรงสีข้าว แจกข้าวสารให้กับประชน คนละ 10 กิโลกรัม

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยล่าสุดหลายภาคส่วนต่างให้ความสนใจและต่างร่วมมือ พึ่งพาซึ่งกันและกัน

ล่าสุดห้างหุ้นส่วนโรงสีฮ้อนำผลวัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 ถนนปทุม-เสนา ตำบลคลองควายอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี ได้เปิดโรงสีเพื่อกระจายข่าวสารให้กับประชาชน การเข้ามารับข้าวสารกันอย่างเป็นระยะโดยข้าวสารดังกล่าวแจกให้กับประชาชนนั้นบรรจุถุงละ 10 กิโลกรัม นางประเสริฐศรีฮ้อแสงชัย ได้เปิดเผยว่า

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้พี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่ อำเภอสามโคกและที่อื่นทั่วประเทศกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินและครอบครัวที่ขัดสน

คุณพ่อคือนายศุภชัยแสงชัยได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากดังกล่าวจึงได้สั่งให้ทำการเปิดโรงสีและนำเข้าสารออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ในการดำเนินการจ่ายนั้นมีการป้องกันในระดับหนึ่ง

โดยการประกาศเป็นทางผู้นำชุมชน ในการให้ประชาชนมารับข้าวสารที่โรงสีคนละ 10 กิโลกรัมและมีการจัดระเบียบเว้นระยะห่างตามกฎหมายความปลอดภัยและจะได้มารับเป็นชุดๆ ไม่ให้มา อัด กันชน เพราะอาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ แล้วติดประชาชนได้

 

Facebook Comments
อ่านต่อ 👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย