กษัตริย์จิกมี ทรงเปลี่ยนพระตำหนัก เป็นศูนย์พักฟื้น โควิด -19

สถานการณ์ในการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในไทยและในทั่วโลก โดยในหลายภาคส่วน ต่างร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการฝ่าฟันอุปสรรคในครั้งนี้

ล่าสุดได้มีรายงานข่าวกษัตริย์จิกมีทรงเปลี่ยนพระตำหนักเป็นที่พักฟื้นโควิด 1 9

ประเทศภูฏานมียอดผู้ติดเชื้อจาก “โควิด-19” 5 คนในประเทศ โดยมีการอัพเดทข้อมูลเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563

แต่กษัตริย์จิกมี สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก มีพระราชกระแสรับสั่ง ให้สาธารณสุข ของภูฏาน เตรียมความพร้อมต่อสู้กับโควิด-19 และทรงร่วมฝ่าฟันปัญหาทุกด้านกับพสกนิกร

ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปตรวจสอบความพร้อมของสถานพยาบาลพักฟื้นโควิด-19 ทางภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกของภูฏาน เพื่อส่งเตรียมรับมือกับ โควิด-19

ประเทศภูฏานยังได้จัดตั้งโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับสาธารณสุขพร้อมความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรการแพทย์ให้กับครู กว่า 2,500 คน เยาวชนผู้ว่างงานและอาสาสมัคร

โดยอาสาสมัครทั้งหมดจะได้รับการตรวจร่างกายก่อนการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ 3 อาทิตย์หลังจากนั้นสมเด็จ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงเสด็จไปเยี่ยม Royal Guesthouse เพื่อดัดแปลงเป็นศูนย์พยาบาลสำหรับโควิด-19 ชั่วคราวและยังทรงมีพระกระแสรับสั่งว่าหลังจากการติดต่อของ โควิด-19 ลดลง สถานที่แห่งนี้ จะเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลแม่และเด็กแห่งภาคตะวันออก

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี แห่งภูฏานยังทรงเป็นห่วงด้านสาธารณูปโภค ของประชาชนภูตาล ส่งเสด็จไปยัง Food Corporation of bhutan  เพื่อส่งตรวจสอบ สต๊อกอาหารที่จำเป็นที่ต้องเก็บรักษา

ไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงเป็นห่วงด้านการค้าต่อจากนั้นจึงเสด็จไปเยี่ยมเยียนร้านค้าและทรงสอบถามเรื่องผลกระทบจากโควิด-19 ด้วย

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย