ข่าวดี คลังเริ่มจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ดีเดย์ 8 เม.ย.2563

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทยภาครัฐได้ยื่นมือเข้ามาช่วยโดยการจ่ายเงินเยียวยาเงิน 5 พันบาท ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงมาตรการเยียวยา 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ ที่ได้รับเงินเยียวยาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จริงเท่านั้น

ดูคุณสมบัติจากสิ่งที่ประชาชนผู้ขอรับกรอกข้อมูลมาเข้ามาเป็นหลักเช่นกลุ่มคนขับรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ดูจากข้อมูลใบขับขี่สาธารณะที่จะต้องกรอกในระบบ AI จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับกรมการขนส่งทางบกว่าจริงหรือไม่

หากอาชีพอิสระก็สามารถดูช่องทางที่ประกอบอาชีพว่าขายของที่ไหนขายที่ตลาดอะไรได้รับผลกระทบอย่างไรจากการระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้

อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มที่รัฐบาลต้องแสดงความเสียใจเพราะไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรการเยียวยาคือ นักเรียนนักศึกษา แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33

แต่ภาครัฐจะมีมาตรการเยียวยาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วส่วนเกษตรกรภาครัฐกำลังจะมีมาตรการเยียวยาเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังพอทำงานหรือประกอบอาชีพได้อาทิกลุ่มคนขายของออนไลน์ ,  programmer คนงานก่อสร้างซึ่งกลุ่มนี้ผู้ที่ยังมีความยืดหยุ่นในการทำงานสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ เเละทางภาครัฐจะออกมาตรการช่วยเหลือตามลำดับต่อไป

Facebook Comments
อ่านต่อ 👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย