ครม.เห็นชอบ เล็งเพิ่มเงินเยียวยา จาก 15,000 เป็น 30,000 บาท

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย จนภาครัฐบาลได้เปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระและอาชีพนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยได้มอบเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน

แต่ต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com สุดวันที่ 7 เมษายน 2563 นายอุตตมะ สาวยาสาวนายนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ออกมาแถลงมาตรการเยียวยาโควิด-19 ในระยะที่ 3

โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือ ในที่ประชุมเห็นชอบมาตรการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจระยะที่ 3 วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นผู้กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจจำนวน 100,000 ล้านบาท

แบ่งเป็นแผนงานด้านสาธารณสุขแผนงานเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ วงเงิน 60000 ล้านบาท โดยเป็นการเยียวยาประชาชนจากเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือนเป็น 6 เดือน

และเยียวยาเกษตรกรดูแลด้านสาธารณสุขอีก 400000 ล้านบาทเป็นวงเงินสำหรับแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ส่วนอีก 90000 ล้านบาทนั้นเป็นเงินจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ฉบับคือ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน 5 แสนล้านบาท และ พ.ร.ก.เพื่อช่วยซื้อตราสารหนี้เอกชน 400000 ล้านบาท

โดยการกู้เงิน 1 ล้านล้านบาทจะเป็นการกู้เงินเป็นสกุลเงินบาทเป็นหลักแต่เปิดช่องเอาไว้เป็นสกุลต่างประเทศด้วยถ้าจำเป็นและได้กำหนดเวลาการกู้ต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 หรือ 1 ปี 6 เดือน

โดยที่คลังจะไม่กู้เงินทั้งหมดมากองไว้ 1 ล้านล้านบาทแต่จะเป็นการทยอยกู้ให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งบประมาณครั้งนี้เงินเยียวยาล็อตแรกจำนวน 1.6 ล้านคน

กระทรวงการคลังจะทยอยส่ง SMS ให้ผู้ที่ผ่านการคัดกรองและจะโอนเงินให้ในวันที่ 8 ถึง 10 เมษายนนี้โดยผู้ผ่านทางโดยผู้ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขายกว่า 1 ล้านคนและอีก 4 กลุ่มอาชีพที่รัฐบาลมีข้อมูลและตรวจสอบได้เร็วได้แก่อาชีพวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่มัคคุเทศก์และผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

Facebook Comments