ข่าวดี คลังเล็งจ่ายเงินเยียวยา “เกษตรกร” เคาะครัวเรือนละ 30,000 บาท

นายอุตตมะสาวยานน รัฐมนตรีคลัง ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ออกพรกฉุกเฉิน ให้อำนาจกระทรวงการคลังสามารถกู้เงินได้ในวงเงิน 1 ล้านล้านบาท

โดยในส่วนการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นการจ่ายเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรโดยตรงเหมือนการช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างและแรงงาน ที่ทางภาครัฐบาล ได้จ่ายเงินเยียวยาให้เดือนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 6 เดือน

โดยนายอุตตมะได้กล่าวต่อว่าขณะนี้กำลังลงรายละเอียดเบื้องต้นรัฐบาลจะจ่ายเงินให้กลุ่มเกษตรกรประมาณ 6 เดือนเช่นเดียวกันแต่จำนวนเงินนั้นอาจจะไม่เท่ากันเพราะกลุ่มเกษตรกรจะดูแลเป็นรายครัวเรือนตามข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยจะดูแลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตร แต่กำลังดูแนวทางให้ครอบคลุมมากที่สุดทั้งในแง่ปัจจัยการผลิตค่าครองชีพการช่วยเหลือและควบคู่กับผลกระทบภัยแล้งด้วย

สำหรับตัวเลขในกลุ่ม เกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์เบื้องต้นคาดว่ามีประมาณ 8-9 ล้านครัวเรือนส่วนจะเป็นครัว เดือนละ 30,000 บาทต่อเดือนหรือไม่นายอุตมะชี้แจงว่ากำลังดูความเหมาะสม

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย