พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ และ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานเงิน 1.8 ล้าน ช่วยเหลือ 9 โรงพยาบาล

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเงินช่วยเหลือ โรงพยาบาล 9 แห่ง

10 เมษายน 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  พระราชทานเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล 9 แห่งในนามของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยากสภากาชาดไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยากสภากาชาดไทยได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาล 9 แห่ง เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย โควิด ในนามมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยากสภากาชาดไทย

ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 1 9 ทำให้ขนาดนี้เกิดเป็นโรคติดต่อในหลายพื้นที่ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทยทรงห่วงใยและสายพระทัยต่อการดูแลของคนไข้ มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินในนามมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยากสภากาชาดไทยให้แก่โรงพยาบาล 9 แห่งได้แก่

รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลศิริราช

สถาบันบำราศนราดูร

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โรงพยาบาลยะลา

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลละ 2 แสนบาท

เพื่อใช้ในการช่วยเหลือทางการแพทย์การจัดการและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วย ที่ติดเชื้อและป้องกันการสูญเสียจากโควิด 1 9

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย