ข่าวดี ไปรษณีย์ไทยเปิดรับพนักงาน 175 อัตรา วุฒิป 6 รายได้ 10,000 – 30,000 บาท/เดือน

ข่าวดี แฟนเพจบริษัทไปรษณีย์ไทยอินดัสทรีจำกัด ได้มีการเปิดประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่งลูกจ้างพนักงานขับรถจำนวน 100 อัตรา ลูกจ้างลำเลียง 75 อัตรา เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่สำนักงานใหญ่หลักสี่ถนนแจ้งวัฒนะจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โดยระบุรายละเอียดเอาไว้ดังนี้

ลูกจ้างขับรถ 100 อัตรา

วุฒิการศึกษาป 6 เป็นต้น

ไปอ่านออกเขียนได้

อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี

มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทท ท.2 เป็นต้นไป

รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความรับผิดชอบในการทำงาน

รายได้ 15,000 บาทถึง 30000 บาทต่อเดือน

ลูกจ้างลำเลียง

อัตราวุฒิป 6 เป็นต้นไปอ่านออกเขียนได้

อายุ 18 ปีขึ้นไป

สามารถปฏิบัติงานตามเส้นทางและเวลาที่บริษัทกำหนดได้

มีความรับผิดชอบในการทำงานรายได้ 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน

สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้สแกนคิวอาร์โค้ดขอข้อมูลให้ครบถ้วนไม่เสียติดเครดิตใช้เวลาการสมัครไม่นาน

หากผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพฯในวันเวลาทำการปกติวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 09.00 นถึง 16.00 น

Facebook Comments