วิธี กู้เงินฉุกเฉินออมสิน ทำ 5 ขั้นตอนง่ายๆ แล้วรอรับเงิน เริ่มลงทะเบียน15เม.ย.นี้

เตรียมเปิดตัวให้ ลงทะเบียนแล้ว สำหรับธนาคารออมสินที่จะปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 0.1 0% ผ่อนชำระนาน 24 เดือน

ปลอดชำระเงิน 6 เดือนแรกสำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์เริ่ม 15 เมษายน 2563 เป็นวันแรก

คุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียนกู้ฉุกเฉินจากธนาคารออมสิน

ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

สัญชาติไทยเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 30000 บาทต่อเดือนและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น

เป็นพ่อค้าแม่ค้า

คนขับรถแท็กซี่

มัคคุเทศก์

เเละมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้และเมื่อรวมอายุผู้กู้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

สำหรับขั้นตอน “ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉินออมสิน” มีดังนี้

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ (วงเงินสูงสุด 10,000 บาท)

1. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ธนาคารออมสิน (คลิกที่นี่)

2. คลิกคำว่า “ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า” (โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย. 2563)

3. จากนั้นจะขึ้นคำว่า เงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7) แล้วคลิกคำว่า “หน้าถัดไป”

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้

เลขที่บัตรประชาชน

ชื่อ ผู้ลงทะเบียน

นามสกุล ผู้ลงทะเบียน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail (ถ้ามี)

อาชีพ

รายได้

ผลกระทบ

เลขที่บัญชีธนาคารออมสิน

5. ผู้ลงทะเบียน ที่ได้รับการอนุมัติวงเงิน จะได้ SMS ติดต่อกลับภายใน 5 วัน แล้วรอเงินเข้าบัญชี

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ (วงเงินสูงสุด 50,000 บาท)

1. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ธนาคารออมสิน (คลิกที่นี่)

2. คลิกคำว่า “ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า” (โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย. 2563)

3. จากนั้นจะขึ้นคำว่า เงินกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด แล้วคลิกคำว่า “หน้าถัดไป”

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้

เลขที่บัตรประชาชน

ชื่อ ผู้ลงทะเบียน

นามสกุล ผู้ลงทะเบียน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail (ถ้ามี)

อาชีพ

รายได้

ผลกระทบ

5. สาขาจะติดต่อกลับ เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน

อย่างไรก็ตามการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของธนาคารออมสินที่กำหนดไว้หาข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาสินเชื่อถ้าไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 5 วันถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย