ธนาธร โชว์อุปกรณ์ทางการเเพทย์ หลังซุ่มผลิต ช่วยหมอสู้โควิด ส่งต่อให้หลาย รพ.

21 เมษายน 2563 ธนาธรโชว์ผลงานหลังซุ่มผลิตอุปกรณ์การแพทย์ ห้องตรวจโรคและอุปกรณ์ติดเตียงความดันลบช่วยหมอสู้วิกฤติโควิด-19

เผยส่งต่อให้กับหลายโรงพยาบาลนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ปัจจุบันเป็นแกนนำคณะก้าวหน้าพร้อมภาคเอกชนบริษัทจรูญรัตน์เอ็นจิเนียริ่งได้เปิดโรงงาน และสถานที่ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์

ทั้งนี้ นายธนาธร ผลิต เปิดให้เนี่นมชมขั้นตอนการผลิตอุปกรณ์ทางการเเพทย์ที่จะจัดส่งให้โรงพยาบาลรับมือกับการระบาดของเชื้อโควิด-19 และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข โดยอุปกรณ์ทั้งหมดจะส่งมอบให้กับโรงพยาบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใดๆทั้งสิ้น สำหรับอุปกรณ์ทั้ง 2 อย่างนั้นประกอบไปด้วย

1.ห้องตรวจเชื้อระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลันโดยจะประกอบด้วยห้องปฏิบัติการแรงดันบวก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด้านหนึ่งและอีกห้องจะเป็นห้องความดันลบสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ

2.อุปกรณ์ติดเสริมเตียงเคลื่อนย้ายด้วยระบบแรงดันลบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโคบิต 19 ในระหว่างเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

โดยอุปกรณ์ทั้ง 2 รายการนี้ใช้ข้อมูลจาก Fanpage open source Credit Thailand และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่เปิดให้สาธารณะสามารถผลิตและออกแบบได้โดยมีบริษัทเอกชนที่ร่วมสนับสนุนในการผลิต ได้แก่บริษัทซัมมิทโอโตบอดี้อินดัสตรีจำกัดบริษัทจรูญรัตน์เอ็นจิเนียริ่งจำกัดและกลุ่มบริษัทโออีไอพาร์ทจำกัด รวมเป็นกลุ่มบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมระดับโลกครั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงพยาบาล

เป้าหมายในการช่วยเหลือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่โรงพยาบาลและในระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อและยังเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับญาติมิตรผู้ที่เดินทางสัญจรทั่วไป รวมถึงเพิ่มขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ติดค้างบุคลากรอุปกรณ์ชนิดนี้มีความแข็งแรงทนทานสามารถติดตั้งถาวรเพื่อรองรับการรักษาโรคอื่นได้ด้วย

ด้วยคณะก้าวหน้าและทีมผู้ผลิตจะส่งมอบ Modular ARI Clinic จำนวน 11 ชุด และ Patient Transportation Chamber จำนวน 18 ชุด ให้กับโรงพยาบาลที่แสดงความประสงค์ต้องการ และอุปกรณ์ดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย

รายชื่อ 12 โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลสนามศูนย์ COVID-19 จ.เชียงใหม่ (ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่)

โรงพยาบาลวิชระภูเก็ต

โรงพยาบาลสนาม ม.อ.สงขลา วิทยาเขตภูเก็ต

โรงพยาบาลยะลา

โรงพยาบาลยะรัง จ.ปัตตานี

โรงพยาบาลสงขลา

โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จ.สงขลา

โรงพยาบาลกงหรา จ.พัทลุง

Facebook Comments