ในหลวง – พระราชินี โปรดเกล้า พระราชทานถุงพระราชทาน มอบแก่ปชช.ที่เดือดร้อน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 1 9 โปรดเกล้าให้เชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ ส่งได้ห่วงใยให้ความสำคัญและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด และในโอกาสนี้ได้ทรงโปรด ให้เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ประชาชนในชุมชนกรุงเทพฯและจังหวัดนนทบุรี

โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทานจำนวน 3792 ถุงมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีรวม 3 อำเภอได้แก่อำเภอบางกรวย อำเภอบัวทอง และอำเภอไทรน้อย

ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำงานโรงงาน ค้าขายในชุมชน เกษตรกร รับจ้างรายวันทั่วไป ขับแท็กซี่ ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง เก็บของเก่าขาย และมีรายได้ที่ไม่แน่นอนส่งผลกระทบกับการดำรงชีพจากสถานการณ์การระบาดของโควิด

ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 20 เมษายนได้เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วกว่า 136,413 ถุงและชุมชนในจังหวัดปริมณฑลอีกราว 30800 13 ถุงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

ยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับพระมหากรุณาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นล้นพ้นและทรงไม่ทอดทิ้งประชาชนทุกหมู่เหล่า

.

.

.

.

.

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย